RahaGuru.ee

RahaGuru.ee

Elekter

sisukaart

Elekter on füüsikaline nähtus, mis hõlmab elektrilaengute liikumist. Elektrilaeng on elektriline omadus, mis tekib aatomite või molekulide osakeste elektronide ja prootonite vahelise tasakaalu puudumisel. Elektrivool on elektronide liikumine läbi juhtmete, mis on ühendatud elektriseadmetega.

Elektrivoolu liikumist saab mõõta amprites (A). Elektrivoolu tugevus sõltub elektriahelasse ühendatud seadmete takistusest. Kui takistus suureneb, siis voolu tugevus väheneb. Elektriahelasse ühendatud seadmete võimsust saab mõõta vattides (W).

Elektrit saab toota erinevatel viisidel, näiteks päikesepaneelide, tuulegeneraatorite, hüdroelektrijaamade või fossiilkütuste abil. Elektrit saab salvestada erinevates seadmetes nagu akud, kondensaatorid või vesiniku kütuseelemendid.

Elektri kasutamine on laialt levinud igapäevaelus, tööstuses ja transpordis. Elektrit kasutatakse valgustamiseks, kütmiseks, jahutamiseks, toidu valmistamiseks, arvutite ja mobiiltelefonide toiteks ning paljuks muuks. Elektri kasutamisel on aga ka negatiivseid mõjusid keskkonnale, näiteks kasvuhoonegaaside heitkogused ja ressursside tarbimine.

Elektri Ajalugu

Elektri ajalugu Eestis ulatub tagasi 19. sajandi lõppu, kui elektrienergiat hakati esimest korda kasutama valgustamiseks. Esimesed elektrijaamad rajati Tallinna ja Tartusse 1907. aastal, kuid laialdane elektri kasutamine algas alles 1920. aastatel.

Alates 1940. aastatest kuni Eesti taasiseseisvumiseni 1991. aastal oli elektritootmine tsentraliseeritud ning kontrolli all Nõukogude Liidu võimude poolt. Pärast iseseisvumist alustati elektrituru liberaliseerimisega ning 1993. aastal loodi Eesti Energia, mis hakkas vastutama elektritootmise ja -jaotuse eest kogu riigis.

Eesti elektriturg avati konkurentsile 2013. aastal ning alates sellest ajast on elektrihind kujunenud börsil. Elektrihind sõltub paljudest teguritest, nagu näiteks nõudluse ja pakkumise suhe, kliimatingimused, kütuse hind, tootmisvõimsus ja palju muud.

Viimase 12 kuu jooksul on Eesti elektri börsihind keskmiselt olnud 40,1 senti/kWh, vastavalt 220 Energia andmetele. Elektri hind on kõikunud sõltuvalt aastaajast ja nõudlusest, kuid üldiselt on see püsinud stabiilsena.

Elektrienergia Tootmine

Elektrienergia tootmine on protsess, kus muundatakse erinevaid energiaallikaid elektrienergiaks. Eestis toodetakse elektrienergiat peamiselt elektrijaamades, kus kasutatakse erinevaid energiaallikaid nagu põlevkivi, gaas, tuumaenergia, hüdroenergia ja taastuvenergia.

Elektrijaamad

Elektrijaamad on seadmed, mis muundavad erinevaid energiaallikaid elektrienergiaks. Eestis on elektrijaamad jagatud kolme kategooriasse: põlevkivi, gaas ja taastuvenergia. Põlevkivijaamad on Eestis kõige suuremad elektritootjad, kuid viimastel aastatel on nende osakaal vähenenud. Gaasielektrijaamad on suhteliselt uued elektrijaamad Eestis, kuid nende osakaal on kasvamas. Taastuvenergia allikatest toodetakse Eestis elektrienergiat peamiselt tuule- ja hüdroenergia abil.

Taastuvenergia

Taastuvenergia on energiaallikas, mis taastub looduslikul viisil ning ei kahjusta keskkonda. Eestis on taastuvenergia allikatest enim kasutusel tuule- ja hüdroenergia. Tuuleenergia on Eestis üks kiiremini kasvavaid taastuvenergia allikaid ning selle osakaal elektritootmises on viimastel aastatel kasvanud. Hüdroenergia on samuti oluline taastuvenergia allikas Eestis, kuid selle osakaal elektritootmises on väiksem kui tuuleenergia osakaal.

Põlevkivi

Põlevkivi on Eestis oluline energiaallikas, mida kasutatakse peamiselt elektrienergia tootmiseks. Põlevkivi kasutamine elektritootmises on aga keskkonnakahjulik ning seetõttu on viimastel aastatel suurenenud taastuvenergia osakaal elektritootmises.

Gaasielektrijaamad

Gaasielektrijaamad on suhteliselt uued elektrijaamad Eestis, kuid nende osakaal on kasvamas. Gaasi kasutamine elektritootmises on keskkonnasõbralikum kui põlevkivi kasutamine, kuid gaasi kasutamine on siiski fossiilkütus ning seetõttu ei ole see parim lahendus keskkonnale.

Elektriturg

Elektriturg on koht, kus elektrienergia müüjad ja ostjad kohtuvad, et sõlmida tehinguid. Eesti Energia tegutseb Nord Pooli elektriturul, kus kujuneb elektrihind nõudluse ja pakkumise tulemusena. Elektrituru kaudu on võimalik osta elektrit erinevatelt müüjatelt ja valida endale sobivaim elektripakett.

Börsihind

Börsihind on elektrienergia hind, mis kujuneb Nord Pooli elektriturul. Börsihind sõltub nõudlusest ja pakkumisest ning võib muutuda tunni- või päevatasemel. Börsihinnaga paketid sobivad tarbijatele, kes soovivad elektri eest maksta vaid tegeliku hinna eest.

Nord Pool

Nord Pool on Põhjamaade elektribörs, kuhu kuuluvad Eesti, Norra, Rootsi, Soome, Taani, Läti ja Leedu. Nord Pooli elektriturul kujuneb elektrihind nõudluse ja pakkumise tulemusena ning börsihind on üks võimalus osta elektrit.

Põhjamaade Elektribörs

Põhjamaade elektribörs on Nord Pool, kus toimub elektrienergia müük ja ost. Nord Pooli elektriturul kujuneb elektrihind nõudluse ja pakkumise tulemusena ning börsihind on üks võimalus osta elektrit.

Hulgiturg

Hulgiturg on elektrituru osa, kus elektrienergia müüjad ja ostjad sõlmivad tehinguid suuremates kogustes. Hulgiturg on mõeldud peamiselt elektrienergia tootjatele ja müüjatele, kuid ka tarbijad võivad seal tehinguid teha.

Universaalteenus

Universaalteenus on elektrituru teenus, mida pakuvad elektrimüüjad, kellel on universaalteenuse osutamise õigus. Universaalteenusega tagatakse kõigile tarbijatele võrdsed võimalused elektrienergia ostmiseks. Universaalteenuse hind on reguleeritud ja see on kõrgem kui börsihind.

Elektriturg pakub tarbijatele erinevaid võimalusi elektrienergia ostmiseks. Börsihind on üks võimalus, mis sobib tarbijatele, kes soovivad maksta elektri eest vaid tegeliku hinna eest. Nord Pool on Põhjamaade elektribörs, kus toimub elektrienergia müük ja ost. Hulgiturg on mõeldud peamiselt elektrienergia tootjatele ja müüjatele, kuid ka tarbijad võivad seal tehinguid teha. Universaalteenus tagab kõigile tarbijatele võrdsed võimalused elektrienergia ostmiseks.

Elektri Tarbimine

Tarbimiskoht

Kui soovid teada, kui palju elektrit sinu tarbimiskoht tarbib, on sul võimalik seda teha kaugloetava elektriarvesti abil. Kaugloetav elektriarvesti võimaldab sul jälgida oma elektritarbimist reaalajas. Selleks pead lihtsalt logima sisse oma elektrifirma veebilehele ja vaatama oma tarbimisandmeid.

Tarbimisajalugu

Kui soovid teada, kui palju elektrit sa oled tarbinud teatud ajavahemiku jooksul, võid vaadata oma tarbimisajalugu. Tarbimisajalugu näitab, kui palju elektrit sa oled tarbinud megavatt-tundides (MWh) või kilovattidesse (kWh) teatud ajavahemiku jooksul. Sa võid vaadata oma tarbimisajalugu oma elektrifirma veebilehelt või mobiiliäpist.

Elektritarbimise Jälgimine

Kui soovid oma elektritarbimist jälgida ja säästa raha, on sul võimalik seda teha erinevate meetodite abil. Üks võimalus on kasutada kaugloetavat elektriarvestit. Kaugloetav elektriarvesti võimaldab sul jälgida oma elektritarbimist reaalajas ning saadab andmed automaatselt elektrifirmale. See võimaldab sul saada täpset teavet oma elektritarbimise kohta ning võimaldab sul säästa raha, kuna saad täpse ülevaate oma tarbimisest ning võid teha muudatusi, et vähendada oma tarbimist.

Teine võimalus on kasutada spetsiaalset elektritarbimise jälgimise seadet, mis võimaldab sul jälgida oma elektritarbimist reaalajas ning annab sulle täpse ülevaate oma tarbimisest. Selline seade võib olla kasulik, kui soovid jälgida oma tarbimist väga täpselt või kui sul ei ole kaugloetavat elektriarvestit.

Elektri Hind

Hinnad

Elektri hind on pidevas muutumises, sõltudes paljudest teguritest nagu nõudlus, pakkumine, tootmine, ilmastikutingimused ja palju muud. Elektri hind määratakse börsil, kus elektritootjad ja -müüjad kauplema hakkavad. Börsihinnad võivad erineda sõltuvalt sellest, kus sa elad ja milline elektritootja sinu piirkonnas tegutseb.

Keskmine Hind

Keskmine elektri hind Eestis on viimastel aastatel olnud 5-7 senti kilovatt-tunni kohta. See hind sisaldab käibemaksu ja võrgutasusid. Keskmine hind võib erineda sõltuvalt sellest, millist elektritootjat sa kasutad ja milline on sinu tarbimine.

Tunnihinnad

Elektri hind börsil muutub tunni kaupa. Hind sõltub sellest, kui palju elektrit on saadaval ja kui palju seda vajatakse. Tunnihinnad võivad olla väga erinevad sõltuvalt sellest, millal sa elektrit tarbid. Näiteks võib elektri hind olla kõrgem hommikul ja õhtul, kui inimesed on kodus ja tarbivad rohkem elektrit.

Hinnad Senti/Kwh

Elektri hind määratakse sentides kilovatt-tunni kohta. See tähendab, et kui elektri hind on 6 senti kilovatt-tunni kohta, siis maksad sa 6 senti iga tarbitud kilovatt-tunni eest. Elektri hind võib erineda sõltuvalt sellest, milline elektritootja sinu piirkonnas tegutseb ja kui palju elektrit sa tarbid.

Kokkuvõttes on elektri hind pidevas muutumises ja sõltub paljudest teguritest. Kui soovid saada parimat hinda, siis soovitame võrrelda erinevaid elektritootjaid ja nende hindu.

Elektri Müük

Kui soovid valida endale sobivat elektrimüüjat ja parimat elektripaketti, on sul mitmeid võimalusi. Selles jaotises räägime elektrimüüjatest, erinevatest elektripakettidest ja lepinguperioodidest.

Elektrimüüjad

Eestis on mitmeid elektrimüüjaid, kelle hulgast saad valida endale sobiva. Mõned tuntumad elektrimüüjad on Elektrum, Eesti Energia, Alexela, Eesti Gaas ja VKG Elektrivõrgud. Igal elektrimüüjal on erinevad elektripaketid ja hinnad, seega tasub kindlasti võrrelda erinevaid pakkumisi ning valida endale sobivaim.

Elektripaketid

Elektripakette on mitmeid erinevaid. Üks populaarsemaid on võrdne pakett, kus hind ei muutu lepinguperioodi jooksul ning on igal ajahetkel sama. Samuti on olemas börsihinnaga paketid, kus hind sõltub elektribörsi hinnast. Sellised paketid sobivad neile, kes soovivad jälgida elektribörsi hinda ning tarbida elektrit soodsamatel perioodidel.

Lepinguperiood

Lepinguperiood on aeg, mille jooksul sõlmitud elektrileping kehtib. Lepinguperioodi pikkus võib erinevatel elektrimüüjatel erineda, tavaliselt on see 1-3 aastat. Mida pikem on lepinguperiood, seda kindlamalt saad kindlustada endale kindla hinna pikemaks ajaks ning vältida hinnatõuse. Samas võib lühema lepinguperioodi korral olla võimalik saada soodsamaid hindu ning sagedamini uute pakkumistega kursis olla.

Elektri Arveldamine

Elektriarve

Elektriarve on dokument, mille alusel saad teada, kui palju elektrit oled tarbinud ja kui palju selle eest pead maksma. Elektriarve koosneb kolmest osast: elektrienergia hind, võrgutasu ja riiklikud maksud (käibemaks ja elektriaktsiis). Elektrienergia hind ja võrgutasu on eraldi näidatud arvel.

Elektrienergia hind sõltub elektribörsil kehtivast hulgihinnast. Elektribörsil kaubeldakse suurte elektrikogustega, mistõttu on sealsed hinnad megavatt-tundides (1 MWh = 1000 kWH). Kui elektrienergia hulgihind on näiteks 64 eurot megavatt-tunni kohta, on see kilovattidesse arvestatuna 6,4 eurosenti kilovatt-tunni kohta. Elektri hulgihind ei sisalda käibemaksu.

Võrgutasu on tasu elektrivõrgu kasutamise eest. Võrgutasu arvutatakse kinnistu mõõtepunkti paigaldatud kaugloetava elektriarvesti näidu alusel. Kaugloetav elektriarvesti mõõdab elektrienergia tarbimise 1 tunni täpsusega. Tarbimisandmetega saab võrgulepingu osapool tutvuda Andmelao keskkonnas. Arveldusperioodiks on üks kalendrikuu.

Käibemaks

Käibemaks on riiklik maks, mis lisatakse elektrienergia hinnale. Käibemaksu määr on 20% elektrienergia hinnast. Käibemaksu arvutamiseks korrutatakse elektrienergia hind käibemaksu määraga. Näiteks, kui elektrienergia hind on 6,4 eurosenti kilovatt-tunni kohta, siis käibemaksu summa on 1,28 eurosenti kilovatt-tunni kohta.

Elektriaktsiis

Elektriaktsiis on riiklik maks, mis lisatakse elektrienergia hinnale. Elektriaktsiisi määr sõltub elektrienergia tarbimise kogusest. Elektriaktsiisi määr on 4,47 eurot megavatt-tunni kohta. Elektriaktsiisi arvutamiseks korrutatakse elektrienergia tarbimine megavatt-tundides elektriaktsiisi määraga. Elektriaktsiisi summa sisaldab käibemaksu.

Elektri Edastamine

Elektri edastamine on protsess, kus elektrienergia liigub tootjalt tarbijale. See hõlmab elektri tootmist, ülekandmist ja jaotamist. Elektri edastamine hõlmab ka ülekandevõimsust ja võrgutasu, mida käsitleme allpool.

Ülekandevõimsus

Ülekandevõimsus on elektrienergia edastamise võimekus. See määrab, kui palju elektrienergiat on võimalik ühest punktist teise edastada. Ülekandevõimsus sõltub elektrisüsteemi võimsusest ja võrgu tüübist.

Eesti elektrisüsteemis on ülekandevõimsus määratud elektrivõrgu suuruse ja võimsuse alusel. Ülekandevõimsuse suurus määrab, kui palju elektrienergiat on võimalik üle kanda. See omakorda mõjutab elektrienergia hinna kujunemist.

Võrgutasu

Võrgutasu on tasu, mida tarbija peab maksma elektri edastamise eest. Võrgutasu katab elektrivõrgu hooldamise, arendamise ja haldamise kulud. Võrgutasu suurus sõltub tarbija elektritarbimisest ja hinnakujundusest.

Eesti elektrivõrgu võrgutasu kujuneb vastavalt hinnakirjale, mis on kehtestatud elektrivõrgu operaatori poolt. Võrgutasu suurus sõltub tarbija elektritarbimisest ja elektrivõrgu suurusest. Võrgutasu hinnakiri võib varieeruda vastavalt elektrivõrgu operaatori poolt kehtestatud tingimustele.

Elektri Kasutamine Kodumajapidamises

Kodumajapidamistes on elekter hädavajalik energiaallikas, mida kasutatakse igapäevaelus valgustuse, kütmise, kodumasinate, elektroonika ja muu tarbeks. Selles jaotises vaatleme elektri kasutamist kodumajapidamistes, sealhulgas päikesepaneelide paigaldamist, kindlustuse küsimusi ja arvete maksmist.

Päikesepaneelid

Päikesepaneelid on suurepärane viis kodumajapidamiste elektriarvete vähendamiseks ja keskkonnasõbraliku energia tootmiseks. Päikesepaneelide paigaldamisel on mõned olulised kaalutlused, sealhulgas päikesepaneelide suurus, asukoht ja suund. Enne päikesepaneelide paigaldamist tuleks alati konsulteerida spetsialistiga, et tagada parim lahendus teie kodu jaoks.

Kindlustus

Elektrikatkestused võivad põhjustada kahjusid kodumasinatele ja elektroonikale. Seetõttu on oluline, et teie kodu oleks kindlustatud, et kaitsta teie vara ja vältida ebameeldivaid üllatusi. Enne kindlustuspoliisi valimist tuleks hoolikalt uurida erinevaid võimalusi ja leida sobivaim lahendus.

Arved

Elektrienergia arvete maksmine on oluline osa kodumajapidamiste eelarvest. Paljud ettevõtted pakuvad e-teeninduse ja mobiiliäppide lahendusi, mis muudavad arvete maksmise lihtsamaks ja mugavamaks. Veenduge, et teie arved on alati õigeaegselt makstud, et vältida võimalikke lisatasusid ja teenusekatkestusi.

Elektri Tulevik

Elektri tulevik näib olevat roheline ja jätkusuutlik. Augustis 2023 avati elektriturg, mis võimaldab tarbijatel valida oma elektritarnijat, mis tähendab, et saate valida endale sobivaima hinna ja teenusepakkuja. Üldteenuse hinna kõrval on võimalik saada elektrit ka avatud turult, kus hind kujuneb vastavalt turunõudlusele ja -pakkumisele.

Gaasielektrijaamad on olulised elektritootmise allikad, kuna need on võimelised tootma energiat ka siis, kui päikese- ja tuuleenergia tootmine on piiratud. Gaasielektrijaamad on ka olulised, kuna nad aitavad vähendada sõltuvust fossiilkütustest.

Elektribörsil kaubeldakse suurte elektrikogustega, mistõttu on sealsed hinnad megavatt-tundides (1 MWh = 1000 kWH). Elektri hulgihind ei sisalda käibemaksu. Harju Elekter on üks suurimaid elektritootjaid Eestis, kes toodab elektrit erinevates tootmisüksustes.

Elektri maksumus sõltub paljudest teguritest, sealhulgas tootmise kogusest, tarbimisest ja turuhindadest. Elektri tootmine on muutumas üha odavamaks tänu tehnoloogia arengule ja taastuvenergia allikate kasutamisele.