RahaGuru.ee

RahaGuru.ee

Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu

sisukaart

Põhja-Eesti Hoiu-Laenuühistu on Eesti üks juhtivaid hoiu-laenuühistuid, mis tegutseb Tallinnas ja selle ümbruses. Ühistu asutati 1993. aastal ning tänaseks on sellel üle 11 000 liikme. Põhja-Eesti Hoiu-Laenuühistu pakub erinevaid finantsteenuseid, sealhulgas hoiuseid, laene, liisingut ja makseteenuseid.

Põhja-Eesti Hoiu-Laenuühistu kontor asub Tallinnas aadressil Tornimäe tn 2. Ühistu kontaktandmed on järgmised: telefon +372 6408 800 ja e-post info@eestihoius.ee.

Põhja-Eesti Hoiu-Laenuühistu on liikmete huvides tegutsev ühistu, mille eesmärk on pakkuda liikmetele konkurentsivõimelisi finantsteenuseid ning teenida kasumit ühistu liikmete jaoks. Ühistu liikmed on ka omanikud, kellel on õigus osaleda ühistu otsuste tegemises ja kasumite jagamises.

Põhja-Eesti Hoiu-Laenuühistu on usaldusväärne finantsasutus, mis on saanud mitmeid tunnustusi oma teenuste kvaliteedi ja läbipaistvuse eest. Ühistu on Eesti Hoiu-Laenuühistute Liidu liige ja tegutseb vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja finantsjärelevalve nõuetele.

Hoiu-Laenuühistu Liikmeks Saamine

Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu liikmeks saamine on lihtne ja kiire. Ühistu liikmeks võib astuda iga füüsiline isik või juriidiline isik, kes vastab Ühistu põhikirjas sätestatud nõuetele ning kelle vastuvõtmise otsustab Ühistu juhatus.

Sissemakse

Liikmeks astumisel tuleb teha sissemakse vastavalt Ühistu põhikirjas sätestatud tingimustele. Sissemakse suurus sõltub liikmeks astuja soovitud liikmelisusest ja hoiuse suurusest. Sissemakse võib olla rahas või mitterahaline panus.

Sisseastumismaks

Lisaks sissemaksele tuleb liikmeks astumisel tasuda ka sisseastumismaks. Sisseastumismaksu suurus sõltub liikmeks astuja soovitud liikmelisusest ja Ühistu põhikirjas sätestatud tingimustest.

Isikut Tõendav Dokument

Liikmeks astumisel tuleb esitada isikut tõendav dokument, mis võib olla kehtiv pass või ID-kaart. Juhul kui liikmeks astuja on juriidiline isik, tuleb esitada vastav registrikaart või muu dokument, mis tõendab juriidilise isiku olemasolu ja esindusõigust.

Liikmeks

Pärast sissemakse ja sisseastumismaksu tasumist ning isikut tõendava dokumendi esitamist võib liikmeks astuja esitada taotluse liikmeks saamiseks. Liikmeks astuja peab vastama Ühistu põhikirjas sätestatud nõuetele ning tema vastuvõtmise otsustab Ühistu juhatus.

Osakumaks

Liikmeks astumisel peab liige tasuma ka osakumaksu vastavalt Ühistu põhikirjas sätestatud tingimustele. Osakumaksu suurus sõltub liikmeks astuja soovitud liikmelisusest ja Ühistu põhikirjas sätestatud tingimustest.

Hoiused ja Laenud

Hoiused

Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu pakub erinevaid hoiuseid, mis võimaldavad hoiustajatel teenida intresse ja kasvatada oma raha. Hoiused jagunevad järgmisteks:

  • Tähtajaline Hoius: Hoius, mille puhul määratakse kindlaks hoiustamise periood ja intressimäär. Hoiustaja ei saa hoiuse perioodi jooksul raha välja võtta.
  • Kogumishoius: Hoius, mille puhul saab hoiustaja iga kuu lisada teatud summa oma hoiusele ning teenida selle pealt intresse. Kogumishoiuse puhul on võimalik raha välja võtta, kuid sel juhul võidakse rakendada intressikaotust.
  • Lastehoius: Hoius, mis on mõeldud laste jaoks. Hoiuse avamisel määratakse kindlaks periood ja intressimäär. Lastehoiuse puhul on võimalik raha välja võtta, kuid sel juhul võidakse rakendada intressikaotust.
  • Erihoius: Hoius, mille puhul on võimalik valida hoiuse perioodi ja intressimäära vahel. Erihoiusel on võimalik teha ka hoiuseumma väljamakseid teatud perioodide järel.
  • Seeniorhoius: Hoius, mis on mõeldud eakatele inimestele. Seeniorhoiusel on kõrgem intressimäär kui tavahoiusel.

Hoiuseintressid sõltuvad hoiuse perioodist ja suurusest ning määratakse kindlaks vastavalt Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu poolt kehtestatud intressimääradele.

Laenud

Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu pakub erinevaid laene, mis võimaldavad liikmetel saada finantseerimist oma ideede realiseerimiseks. Laenud jagunevad järgmisteks:

  • Laen kinnisvara tagatisel: Laen, mille puhul kasutatakse tagatiseks kinnisvara. Laenusumma sõltub tagatise väärtusest ning laenu perioodist ja intressimäärast.
  • Kodulaen: Laen, mille puhul kasutatakse tagatiseks kodu. Laenusumma sõltub tagatise väärtusest ning laenu perioodist ja intressimäärast.
  • Ehituslaen: Laen, mille puhul finantseeritakse ehitusprojekti. Laenusumma sõltub projekti maksumusest ning laenu perioodist ja intressimäärast.
  • Koduvahetuslaen: Laen, mille puhul finantseeritakse koduvahetust. Laenusumma sõltub uue kodu maksumusest ning laenu perioodist ja intressimäärast.
  • Autoliising: Laen, mille puhul finantseeritakse auto soetamist. Laenusumma sõltub auto maksumusest ning laenu perioodist ja intressimäärast.

Laenuintressid sõltuvad laenu perioodist ja suurusest ning määratakse kindlaks vastavalt Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu poolt kehtestatud intressimääradele. Laenud antakse välja ainult liikmetele ja nende taotlemiseks tuleb täita sisseastumisavaldus ning tasuda osakapitali sissemakse.

Investeerimine ja Kasum

Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu pakub erinevaid investeerimisvõimalusi, mis võimaldavad investoritel teenida kasumit oma kapitalile. Ühistu pakub tähtajalisi hoiuseid, kogumishoiuseid ja seeniorhoiuseid, mille intressimäärad on konkurentsivõimelised.

Investeerimine Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistusse on lihtne ja turvaline viis oma raha kasvatamiseks. Ühistu investeerimishoiuste tootlus on stabiilne ja investorid saavad oma raha kasvatada vastavalt oma vajadustele ja eelistustele.

Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu investeerimishoiuste intressimäärad on konkurentsivõimelised ja investorid saavad teenida tulu oma kapitalile. Intressimäärad sõltuvad hoiuse suurusest, tähtajast ja muudest tingimustest.

Ühistu pakub ka erinevaid investeerimisvõimalusi algajatele ettevõtjatele, kes otsivad finantseerimisvõimalusi oma ideede realiseerimiseks. Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu investeerimisvõimalused on paindlikud ja investorid saavad valida erinevate investeerimisvõimaluste vahel vastavalt oma vajadustele ja eelistustele.

Investeerimine Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistusse on turvaline ja usaldusväärne viis oma raha kasvatamiseks. Ühistu on kohalikul eesti kapitalil põhinev rahvapank, mis teenib esmajoones oma liikmete rahalisi huve.

Reguleerimine ja Järelvalve

Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu tegevust reguleerib Finantsinspektsioon. Finantsinspektsioon on Eesti finantsturu järelevalveasutus, mille ülesandeks on tagada finantsturu stabiilsus ja usaldusväärsus ning kaitsta tarbijate huve.

Finantsinspektsioon kontrollib regulaarselt Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu tegevust ning jälgib, et ühistu juhtimine ja raamatupidamine vastaksid seadusandluse nõuetele. Finantsinspektsioonil on õigus teha ettekirjutusi ja määrata trahve, kui ühistu rikub seadusandluse nõudeid.

Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu peab tagama, et tema tegevus vastab Eesti seadusandlusele ning finantsteenuste osutamisel järgitakse kõiki seadusandlusest tulenevaid nõudeid. Ühistu peab tagama ka kõigi oma liikmete huvide kaitse ning tagama, et liikmete hoiused ja laenud oleksid turvalised.

Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu on kohustatud esitama Finantsinspektsioonile regulaarselt aruandeid oma tegevuse kohta ning vastama Finantsinspektsiooni päringutele. Finantsinspektsioonil on õigus nõuda ka täiendavat informatsiooni ühistu tegevuse kohta ning kontrollida ühistu dokumente ja raamatupidamist.

Hoiu-Laenuühistu Ajalugu

Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu on üks Eesti suurimaid hoiu-laenuühistuid, mis on tegutsenud juba üle 10 aasta. Hoiu-laenuühistud on oma erinevates esinemisvormides nagu laenuühistud, vastastikused kindlustusseltsid, ehituskooperatiivid jne, esindatud praktiliselt igal pool.

Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu asutamine sai alguse 2011. aastal, kui hulk ettevõtlikke inimesi otsustasid luua oma piirkonna inimestele võimaluse oma raha hoiustamiseks ja laenamiseks. Hoiu-laenuühistu loomise peamine eesmärk oli pakkuda liikmetele kvaliteetset ja usaldusväärset finantsteenust, mis oleks taskukohane ja paindlik.

Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu on arenenud aastate jooksul ja laienenud oma teenuste valikut. Täna pakub ühistu oma liikmetele erinevaid hoiuseid, laene, liisinguid ja muid finantsteenuseid. Ühistu on tuntud oma kliendikesksuse ja paindlikkuse poolest ning on saavutanud liikmete seas suure populaarsuse.

Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu ajaloost võib välja tuua mitmeid olulisi verstaposte. Näiteks 2014. aastal avati uus kontor Tallinnas, mis võimaldas ühistul oma teenuseid veelgi laiendada. Samuti on ühistu pälvinud mitmeid auhindu, sealhulgas 2019. aastal tunnustati Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistut parima hoiu-laenuühistu tiitliga.

Hoiu-Laenuühistu Levik

Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu on üks Eesti suuremaid hoiu-laenuühistuid, mille teenuseid kasutavad inimesed üle Eesti. Hoiu-laenuühistu on aktiivne ka Virumaal ja Järvamaal, kus see pakub oma teenuseid nii eraisikutele kui ka ettevõtetele.

Hoiu-laenuühistu teenuseid on võimalik kasutada nii internetipangas kui ka kohapeal kontoris. Lisaks on võimalik sõlmida lepinguid ka telefonitsi või e-posti teel. Hoiu-laenuühistu kodulehel on võimalik tutvuda erinevate hoiuste ja laenude tingimustega ning saada vajalikku infot teenuste kohta.

Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu on laienenud viimastel aastatel ja pakub oma teenuseid üle Eesti. Hoiu-laenuühistu kontorid asuvad Tallinnas, Tartus ja Narvas. Lisaks on võimalik teenuseid kasutada ka internetipangas, mis on kättesaadav üle Eesti.

Hoiu-laenuühistu teenused on populaarsed ka Virumaal ja Järvamaal, kus inimesed saavad kasutada erinevaid hoiuseid ja laene. Hoiu-laenuühistu pakub oma teenuseid nii eraisikutele kui ka ettevõtetele ning on seeläbi aidanud kaasa nende arengule ja majanduslikule edule.

Maksustamine

Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu pakub oma liikmetele hoiustamis- ja laenuteenuseid. Ühistus hoitavad eraisikute hoiused on Tulumaksuseaduse alusel maksustatud tulumaksuga. Hoiustaja füüsilise isiku nimel tasub Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu intresside väljamaksmisel kinni peetud tulumaksu Maksu- ja Tolliametile ning hoiustajale makstakse intresside netosumma.

Tulenevalt Tulumaksuseadusest on intressitulu maksustatud tulumaksuga vastavalt kehtestatud määrale. Hoiustaja ise ei pea intressitulu deklareerima ega maksma tulumaksu, kuna Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu tasub tulumaksu tema eest.

Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu on kohustatud esitama Maksu- ja Tolliametile igal aastal deklaratsiooni kõigi hoiustajate kohta, kellelt on kinni peetud tulumaks. Deklaratsioon sisaldab hoiustaja nime, isikukoodi, hoiuse suurust, intresside summat ja kinnipeetud tulumaksu summat.

Hoiu-Laenuühistu Omanikud ja Juhatus

Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu on ühistu, mis kuulub ühistu liikmetele ja teenib esmajoones nende rahalisi huve. Omanikud on seega ühistu liikmed, kes võivad olla nii füüsilised kui ka juriidilised isikud. Ühistu liikmeteks saavad astuda kõik, kes jagavad ühistu eesmärke ja põhikirja ning on valmis osa võtma ühistu tegevusest.

Juhatus on ühistu organ, kes juhib ühistu tegevust ja esindab ühistut kõikides õigustoimingutes. Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu juhatus koosneb viiest liikmest, kes on valitud ühistu liikmete poolt üldkoosolekul. Juhatus vastutab ühistu tegevuse eest ning tagab, et ühistu tegevus oleks kooskõlas seaduste ja põhikirjaga.

Ühistu juhatusel on lai pädevus, mis hõlmab ühistu tegevuse juhtimist, strateegia kujundamist, finantsjuhtimist, liikmete teenindamist ja ühistu esindamist. Juhatus vastutab ka ühistu finantsilise seisundi eest ning tagab, et ühistu majandustegevus oleks läbipaistev ja usaldusväärne.

Ühistu omanikud ja juhatus moodustavad ühistu aluse ning tagavad, et ühistu tegevus oleks püsiv ja jätkusuutlik. Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu omanikud ja juhatus on pühendunud ühistu liikmete huvides tegutsemisele ning tagavad, et ühistu tegevus vastaks kõrgetele eetilistele standarditele.

Klienditeenindus ja Taotlused

Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu pakub oma klientidele mitmeid erinevaid võimalusi, kuidas nad saavad oma konto ja taotlustega seotud küsimusi lahendada. Klienditeenindus on avatud E-R 9:00-17:00 ning sellele saab ligi nii telefoni teel kui ka e-posti teel.

Kui klient soovib saada infot oma konto kohta, siis saab ta helistada Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu klienditeeninduse numbrile 6 230 230. Klienditeenindaja vastab kõikidele küsimustele ning aitab klienti tema probleemide lahendamisel.

Taotlusi saab esitada nii internetipangas kui ka klienditeeninduse kaudu. Kui klient soovib esitada taotluse internetipangas, siis peab ta selleks sisse logima ja valima menüüst vastava taotluse vormi. Kui klient soovib esitada taotluse klienditeeninduse kaudu, siis saab ta selleks helistada klienditeeninduse numbrile või saata e-kirja aadressile [email protected]

Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu klienditeenindus on professionaalne ning vastutulelik ning aitab klientidel lahendada kõik nende konto ja taotlustega seotud küsimused.

Omafinantseering ja Krediidiasutus

Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu pakub oma klientidele laenu võtmise võimalusi nii kinnisvara tagatisel kui ka autoliisingut. Laenu võtmiseks on vajalik esmalt omafinantseeringu tasumine, mis on alates 10% sõiduki või kinnisvara hinnast.

Liisingulepingu tähtaeg võib olla vahemikus 6 kuud kuni 6 aastat. Intressimäär laenutingimuste kohaselt on alates 1% kuus, mis teeb Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu laenud väga soodsaks võrreldes teiste krediidiasutustega.

Sõiduki vanus ei ole piiratud, kuid sõiduk peab olema registreeritud Maanteeameti liiklusregistris. Laenu ennetähtaegne tagastamine võimaldab veelgi rohkem raha kokku hoida.

Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu on usaldusväärne krediidiasutus, mis pakub oma klientidele laenutingimusi, mis on selged ja läbipaistvad. Laenu võtmine on lihtne ning klientidele on tagatud parimad intressimäärad.