RahaGuru.ee

RahaGuru.ee

Primero

sisukaart

Primero Autolaen on uus Eesti laenupakkuja, mis on spetsialiseerunud autolaenudele. Laenu saab taotleda ilma sissemakseta ja laenusumma võib ulatuda kuni 25 000 euroni. Laenu tagasimakseperiood on paindlik ja võib kesta 6 kuni 84 kuud.

Laenu taotlemine on lihtne ja mugav, sest seda saab teha veebipõhiselt. Laenu taotlemiseks tuleb täita taotlusvorm, mille järel teavitab Primero laenu otsusest. Kui laenutaotlus rahuldatakse, siis sõlmitakse leping ja laenusumma kantakse laenuvõtja kontole.

Primero Autolaen pakub konkurentsivõimelisi intressimäärasid, mis algavad 9,9% aastas. Intressimäära suurus sõltub laenu suurusest, tagasimakseperioodist ja laenuvõtja krediidivõimekusest. Laenuandja arvestab intressi laenujäägilt.

Lisaks intressile tuleb tasuda ka lepingutasu, mis on 5% laenusummast. Lepingu sõlmimise tasu saab lisada laenu maksegraafikusse. Lisaks võib laenuvõtjale tekkida ka muid tasusid, näiteks ennetähtaegse tagastamise tasu või lepingu muutmise tasu.

Laenutingimused ja Lepingu Tasu

Primero autolaenu saamiseks peab laenuvõtja täitma mitmeid nõudeid. Laenuvõtja peab olema vähemalt 18-aastane, omama kehtivat juhiluba ja omama tagatist, mida soovitakse laenuks kasutada. Lisaks peab laenuvõtja esitama Primerole oma sissetuleku tõendamise dokumendid ning kinnitama, et tema krediidiskoor on piisavalt hea laenu saamiseks.

Laenuvõtja peab tasuma laenuvõtmise eest lepingutasu, mis on 5% laenusummast. Lisaks tuleb arvestada laenu tagasimaksega kaasnevate kuludega, nagu intressimäärad ja muud tasud. Näiteks, kui laenusumma on 5000 eurot, tähtajaks 5 aastat, lepingutasuks 5% ja aastaseks intressimääraks 9,9%, siis krediidi kulukuse määr on 12,36%. Igakuine laenu tagasimakse on 97 eurot ning laenu tagasimakse summa kokku on 6 983,72 eurot.

Primero autolaenu lepingutingimused on selged ja läbipaistvad. Laenuvõtja sõlmib Primero autolaenu saamiseks laenu- ja tagatislepingu. Mõlema lepingu tingimused sisalduvad ühes lepingudokumendis. Laenulepingu alusel väljastab Primero laenusaajale kokkulepitud laenusumma. Tagatislepingu sõlmimine ja Primero poolt tagatisele omandiõiguse saamine on laenu väljamaksmise kohustuslik eeldus. Kui laenusaaja täidab oma rahalised kohustused Primero ees nõuetekohaselt, tagastab Primero tagatise omandi laenusaajale. Kohustuste rikkumise korral on Primerol õigus tagatis oma nõuete katteks tagatislepingus sätestatud tingimustel realiseerida.

Kuidas Taotleda Laenu?

Primero autolaenu taotlemine on lihtne ja kiire protsess. Laenutaotluse esitamiseks peab taotleja olema vähemalt 18-aastane Eesti kodanik või pikaajalise elamisloaga isik. Lisaks peab taotlejal olema regulaarne sissetulek, mis võimaldab laenu tagasi maksta.

Laenutaotluse esitamiseks tuleb minna Primero kodulehele ja täita veebipõhine laenutaotlus. Taotluse esitamisel peab taotleja esitama oma isikuandmed, kontaktandmed, tööandja andmed ja taotletava laenusumma. Laenutaotluse esitamine on tasuta ja ei kohusta taotlejat laenu võtma.

Pärast laenutaotluse esitamist võtab Primero ühendust taotlejaga ning esitab laenupakkumise. Laenupakkumise esitamisel tutvustab Primero laenu tingimusi, sh laenusummat, intressimäära, tagasimakseperioodi ja lepingutasu suurust. Kui taotleja nõustub laenupakkumisega, tuleb tal sõlmida laenuleping ja tagatisleping.

Laenulepingu sõlmimisel väljastab Primero laenusaajale kokkulepitud laenusumma. Laenusaaja peab tagama laenu tagasimakse, milleks võib olla ostetav auto. Olenevalt maksevõimekusest võidakse paluda ka käendust. Lepingu sõlmimise tasu on 5% laenusummast, mille saab lisada maksegraafikusse.

Ennetähtaegne Tagastamine ja Lisatasud

Primero autolaenu puhul on võimalik laenu ennetähtaegselt tagastada. Ennetähtaegne tagastamine tähendab, et laenuleping lõpetatakse enne kokkulepitud tähtaega ja laenujääk tasutakse tagasi. Kui laenu ennetähtaegselt tagastada, võib esineda lisatasusid.

Kui klient soovib laenu ennetähtaegselt tagastada, tuleb sellest teavitada Primero laenuandjat. Lisatasusid võib esineda, kui laenujääk tasutakse tagasi enne tähtaega. Näiteks, kui klient soovib laenu ennetähtaegselt tagastada, võib lisatasuks olla teatud protsent laenujäägist või kindel summa.

Primero autolaenu puhul on võimalik laenu ennetähtaegselt tagastada lisatasuta. Kui klient soovib laenu ennetähtaegselt tagastada ja on tasunud kõik tagasimaksetega seotud kulud, ei pea ta maksma lisatasusid. Siiski võib Primero laenuandja nõuda tasu lepingu muutmise eest.

Laenuperiood ja Intressimäär

Primero autolaenu puhul on laenuperiood ja intressimäär olulised tegurid, mida tuleks kaaluda enne laenu taotlemist. Laenuperiood on aeg, mille jooksul laen tuleb tagasi maksta. Primero autolaenu puhul on laenuperiood vahemikus 6 kuud kuni 84 kuud. Laenuperioodi pikkus sõltub laenusummast ning laenuvõtja maksevõimekusest.

Intressimäär on summa, mida laenuvõtja peab tagasi maksma laenuandjale laenatud summa eest. Primero autolaenu intressimäär algab 9,9% ja täpne intressimäär sõltub laenuvõtja maksevõimekusest. Laenuandja tüüpnäite kohaselt võib 5000-eurone laen tagasimaksetega osutuda hoopis 7000 euro suuruseks.

Primero autolaenu intressimäär on märksa kõrgem kui liisingu intressimäär. Kuid võrreldes teiste autolaenudega Eestis, on Primero autolaenu intressimäär konkurentsivõimeline. Laenuvõtja peaks enne laenu taotlemist kindlasti tutvuma laenu tingimustega ning veenduma, et ta suudab laenu tagasi maksta.

Laenuperiood ja intressimäär on olulised tegurid, mida tuleks kaaluda enne Primero autolaenu taotlemist. Laenuperioodi pikkus sõltub laenusummast ja laenuvõtja maksevõimekusest, samas kui intressimäär sõltub laenuvõtja maksevõimekusest. Enne laenu taotlemist peaks laenuvõtja tutvuma laenutingimustega ja veenduma, et ta suudab laenu tagasi maksta.

Väikelaen ja Autoliising

Autolaenu või autoliisingu valik sõltub sellest, milline on klientide vajadus. Mõlemad finantslahendused on mõeldud auto soetamiseks, kuid nende tingimused ja eelised erinevad üksteisest.

Väikelaen on laen, mida saab kasutada auto ostmiseks või mistahes muuks otstarbeks. Väikelaenu võtmisel ei pea klient esitama tagatist ega käendajat. Laenu väljastamiseks on vajalikud isikut tõendavad dokumendid, sissetuleku tõendamine ja krediidivõime hindamine. Laenusumma ja tagasimakse perioodi saab valida vastavalt klientide vajadustele. Primero autolaen pakub laenusummat kuni 25 000 eurot tagasimakseperioodiga 6-84 kuud. Intressimäär algab 9,9% aastas.

Autoliising on finantseerimisvorm, mis võimaldab auto soetamist, makstes selle eest igakuiseid makseid. Leasinguperioodi lõppedes on võimalik auto omandiõigus üle võtta või leping lõpetada. Autoliisingu puhul on tihti vaja tasuda sissemakse ja krediidivõime hindamine on rangem kui väikelaenu puhul. Autoliising sobib klientidele, kes soovivad uut autot ja soovivad seda kasutada teatud aja jooksul ilma auto omandiõiguseta.