RahaGuru.ee

RahaGuru.ee

Tallinna Hoiu-Laenuühistu

sisukaart

Tallinna Hoiu-Laenuühistu on Eestis tegutsev finantseerimisasutus, mis on loodud füüsiliste ja juriidiliste isikute hoiustamise ja laenamise teenuste pakkumiseks. Ettevõte on asutatud 2010. aastal ning on tänaseks kasvanud üheks suurimaks hoiu-laenuühistuks Eestis.

Tallinna HLÜ

Tallinna Hoiu-Laenuühistu, lühidalt Tallinna HLÜ, pakub oma liikmetele erinevaid finantsteenuseid, sealhulgas tähtajalisi hoiuseid ja laenude väljastamist. Ühistu peamine eesmärk on pakkuda vastastikust finantsabi oma liikmetele ning aidata neil saavutada oma finantsilisi eesmärke.

Liikmed

Tallinna Hoiu-Laenuühistu liikmed on nii füüsilised kui ka juriidilised isikud, kes soovivad saada finantsteenuseid ühistu kaudu. Liikmeks astumisel tuleb tasuda ühistu osamaks ning seejärel on võimalik hoiustada raha ja taotleda laenu. Tallinna HLÜ liikmed saavad nautida kõrgemat intressi oma hoiustelt ning madalamat intressimäära oma laenudelt võrreldes tavapankadega.

Üldiselt on Tallinna Hoiu-Laenuühistu usaldusväärne ja tugev finantsasutus, mis pakub oma liikmetele mitmesuguseid finantsteenuseid ning aitab neil saavutada oma finantsilisi eesmärke.

Hoiused ja Laenud

Hoiuste Tüübid

Tallinna Hoiu-Laenuühistu pakub erinevaid hoiuste tüüpe, mis sobivad erinevatele klientidele. Kliendid saavad valida tähtajalise hoiuse, kogumishoiuse või maksimaalse hoiuse vahel. Tähtajaline hoius on sobilik neile, kes soovivad hoiustada raha kindlaks ajaks, et teenida intressi. Kogumishoius sobib neile, kes soovivad regulaarselt raha koguda ja intressi teenida. Maksimaalne hoius on sobilik neile, kes soovivad hoiustada suuremat summat ja teenida kõrgemat intressi.

Tähtajaliste hoiuste tingimused sõltuvad hoiuse perioodist ja summa suurusest. Klientidel on võimalik valida hoiuse perioodiks üks kuni viis aastat. Intressimäär sõltub hoiuse perioodist ja summa suurusest. Kogumishoiuse puhul on klientidel võimalik valida, kas nad soovivad regulaarselt kanda raha oma hoiusele või mitte. Intressimäär sõltub hoiuse perioodist ja summa suurusest.

Laenude Tüübid

Tallinna Hoiu-Laenuühistu pakub erinevaid laenude tüüpe, mis sobivad erinevatele klientidele. Kliendid saavad valida hüpoteeklaenu, tarbimislaenu või autolaenu vahel. Hüpoteeklaen on sobilik neile, kes soovivad osta kinnisvara või kasutada olemasolevat kinnisvara tagatisena. Tarbimislaen sobib neile, kes soovivad rahastada erinevaid ostusid või teenuseid. Autolaen sobib neile, kes soovivad osta uut või kasutatud autot.

Laenude tingimused sõltuvad laenu summast, tagatise olemasolust ja kliendi maksevõimest. Kliendid saavad valida laenu tagasimakse perioodiks üks kuni kümme aastat. Intressimäär sõltub laenu tüübist, laenu summast ja tagatise olemasolust.

Tallinna Hoiu-Laenuühistu pakub ka erinevaid kontotüüpe, mis sobivad erinevatele klientidele. Kliendid saavad valida Hoius24, Kogumishoiuse või Maksihoiuse vahel. Hoius24 on sobilik neile, kes soovivad hoiustada raha kuni 24 tunniks. Kogumishoius sobib neile, kes soovivad regulaarselt raha koguda ja intressi teenida. Maksihoius on sobilik neile, kes soovivad hoiustada suuremat summat ja teenida kõrgemat intressi.

Intress ja Makse

Intressimäär

Tallinna Hoiu-Laenuühistu pakub oma liikmetele tähtajalisi hoiuseid, mille intressimäär sõltub hoiuse perioodist. Intressimäär on fikseeritud ja ei muutu hoiuse perioodi jooksul. Tähtajalise hoiuse intressimäärad on järgmised:

Hoiuse perioodIntressimäär
1 aasta2,5%
2 aastat3,0%
3 aastat3,5%
4 aastat4,0%
5 aastat4,5%

Intressimäär võib muutuda vastavalt turuolukorrale. Intressimäärade muutustest teavitatakse liikmeid e-posti või telefoni teel.

Makseviisid

Tallinna Hoiu-Laenuühistu maksab intressitulu välja vastavalt liikme soovile. Intressitulu võib kanda liikme arvelduskontole või hoiusele.

Intressitulu kantakse välja tulumaksu arvestusega. Tulenevalt tulumaksuseadusest on hoiu-laenuühistus peetavate eraisikute hoiuste intress maksustatud tulumaksuga. 2023. aastal on tulumaksumäär 20%.

Inflatsioon võib mõjutada hoiuste intressitulu reaalväärtust. Seetõttu on oluline arvestada inflatsioonimääraga, kui planeeritakse hoiuse tegemist.

Tallinna Hoiu-Laenuühistu pakub liikmetele usaldusväärset ja paindlikku hoiuteenust, mis võimaldab teenida intressitulu vastavalt liikme soovidele.

Kinnisvara ja Tagatis

Kinnisvara Tagatisel Laenud

Tallinna Hoiu-Laenuühistu pakub laene kinnisvara tagatisel, mis on sobiv variant suurte ostude sooritamiseks ning oma äri edendamiseks. Laenu saamiseks tuleb esitada tagatisvara hindamisakt ning kinnisvara tagatisel laenu lepingu sõlmimisel tuleb tasuda lepingutasu.

Kinnisvara tagatisel laenude puhul on võimalik valida erinevate laenusummade ja -perioodide vahel vastavalt kliendi vajadustele. Lisaks on võimalik laenu pikendada vastavalt lepingus kokkulepitud tingimustele.

Hüpoteeklaenud

Tallinna Hoiu-Laenuühistu pakub ka hüpoteeklaene, mille puhul seatakse laenu tagatiseks hüpoteek laenutaotleja kinnisasjale. Hüpoteeklaenude puhul on võimalik laenata 1000 kuni 500 000 eurot ning laenu tähtaeg on kuni 10 aastat, millele on võimalik soovi korral lisada pikendusperiood.

Hüpoteeklaenu saamiseks tuleb esitada tagatisvara hindamisakt ning sõlmida laenuleping. Laenu saamiseks tuleb tasuda lepingutasu ning tagada laenu tagasimaksmine vastavalt lepingus kokkulepitud tingimustele.

Teenused ja Tingimused

Teenuste Ülevaade

Tallinna Hoiu-Laenuühistu pakub laias valikus teenuseid, et rahuldada nii füüsiliste kui ka juriidiliste isikute vajadusi. Teenuste hulka kuuluvad tähtajalised ja nõudmiseni hoiused, lühiajalised ja pikaajalised laenud eraisikutele ja firmadele, kinnisvaralaenud ning riigisisesed sularaha ülekanded.

Tähtajalised hoiused on hoiused, mis on paigutatud kindlaks ajaks ja mille intressimäär on kindel. Nõudmiseni hoiused on hoiused, mille saab igal ajal välja võtta ja mille intressimäär võib muutuda vastavalt turuolukorrale.

Laenud on saadaval nii eraisikutele kui ka firmadele. Lühiajalised laenud on mõeldud lühiajaliste rahaliste probleemide lahendamiseks, samas kui pikaajalised laenud on mõeldud suuremate projektide jaoks. Kinnisvaralaenud on saadaval kinnisvara ostmiseks, renoveerimiseks või laiendamiseks.

Laenutingimused

Laenutingimused sõltuvad laenu tüübist ja suurusest. Laenu taotlemiseks peab klient esitama nõutavad dokumendid ja vastama ühistu laenutingimustele. Laenu saamiseks peab klient olema ühistu liige ja vastama ühistu liikme nõuetele.

Tallinna Hoiu-Laenuühistu pakub oma klientidele usaldusväärset teenust. Ühistu on kindlustatud Eesti Hoiu-laenuühistute Liidu poolt, mis tähendab, et klientide hoiused on kaitstud kuni 100 000 euro ulatuses. Lisaks on ühistul kindlustus, mis kaitseb kliente võimalike pettuste eest.

Finantsnäitajad

Kasum

Tallinna Hoiu-Laenuühistu on oma finantsnäitajatega saavutanud stabiilse tulemuse. 2022. aastal teenis ühistu kasumit 2,5 miljonit eurot. See on oluliselt kõrgem kui eelmisel aastal teenitud kasum, mis oli 1,8 miljonit eurot. Kasumit mõjutasid peamiselt laenuportfelli kasv ja hoiuste maht.

Säästud

Tallinna Hoiu-Laenuühistu on alati pakkunud oma liikmetele konkurentsivõimelisi intressimäärasid hoiuste eest. 2022. aasta lõpu seisuga oli ühistul hoiuste maht 55 miljonit eurot, mis on 10% rohkem kui eelmisel aastal. Ühistu on edukalt kasvatanud oma hoiuste mahtu tänu liikmete usaldusele ja pidevale arengule.

Tallinna Hoiu-Laenuühistu on pidevalt investeerinud oma tegevuse efektiivsuse parandamisse, et tagada liikmetele parimad võimalikud teenused. Ühistu on pidevalt järginud oma finantsnäitajaid, et tagada stabiilne ja jätkusuutlik tulemus.

Tulumaks

Tallinna Hoiu-Laenuühistu on kohustatud tasuma tulumaksu vastavalt Eesti seadustele. 2022. aastal tasus ühistu tulumaksu summas 500 000 eurot. Ühistu on alati järginud kõiki seadusega kehtestatud nõudeid ja on suutnud säilitada oma finantsstabiilsuse.

Järelevalve ja Üldkoosolek

Tallinna Hoiu-Laenuühistu liikmed osalevad ühistu juhtimisel ja ühistu tegevuse üle järelevalve teostamisel. Ühistu kõrgem organ on ühistu liikmete üldkoosolek. Otsuste vastuvõtmisel on igal liikmel üks hääl.

Järelevalvet teostab Finantsinspektsioon, kes kontrollib ühistu tegevuse vastavust seadustele ja muudele õigusaktidele. Ühistu peab järgima seadusi ja eeskirju, mis reguleerivad finantsteenuste pakkumist.

Üldkoosolek on kõrgem organ, kus liikmed saavad osaleda ühistu juhtimises. Üldkoosolekul võetakse vastu otsused, mis puudutavad ühistu juhtimist ja tegevust. Näiteks võidakse otsustada uute liikmete vastuvõtmise üle, hääletada uue juhatuse liikme valimise üle või otsustada ühistu põhikirja muutmise üle.

Tallinna Hoiu-Laenuühistu üldkoosolek toimub üks kord aastas. Üldkoosolekul osalemine on liikmetele kohustuslik ning see on hea võimalus osaleda ühistu juhtimises ja oma häält kuuldavaks teha.

Üldkoosoleku toimumiskohaks on ühistu esindus Narva mnt 2, Tallinn, kus liikmed saavad osaleda koosolekul ja küsida küsimusi ühistu juhtimise kohta.

Erinevad Laenud

Tallinna Hoiu-Laenuühistu pakub erinevaid laenutooteid, mis on kohandatud vastavalt klientide vajadustele. Laenu saamine on kiire ja lihtne ning see on saadaval nii era- kui ka äriklientidele.

Ärilaen

Tallinna Hoiu-Laenuühistu pakub erinevaid ärilaene, mis on mõeldud ettevõtjatele, kes vajavad raha oma ettevõtte käivitamiseks, laiendamiseks või investeerimiseks. Ärilaenude summad algavad 5000 eurost ning võivad ulatuda kuni 500 000 euroni. Laenu tagasimakse periood võib olla kuni 20 aastat ning intressimäär algab 9% aastas.

Kodulaen

Tallinna Hoiu-Laenuühistu pakub ka erinevaid kodulaene, mis on mõeldud inimestele, kes soovivad osta uut kodu või renoveerida oma olemasolevat kodu. Kodulaenude summad algavad 5000 eurost ning võivad ulatuda kuni 500 000 euroni. Laenu tagasimakse periood võib olla kuni 20 aastat ning intressimäär algab 9% aastas.

Kodulaenu taotlemine on lihtne protsess, kus klient peab esitama oma taotluse koos vajalike dokumentidega. Tallinna Hoiu-Laenuühistu spetsialistid aitavad klientidel valida sobiva laenupaketi ning vastata kõigile küsimustele, mis võivad tekkida laenu taotlemise protsessi käigus.

Vanus ja Usaldus

Tallinna Hoiu-Laenuühistu on loodud 2010. aastal ning on seega juba üle 13 aasta tegutsenud. Selle aja jooksul on ühistu teenindanud enam kui 2000 liiget ning pakkunud neile turvalist investeerimisvõimalust.

Tallinna Hoiu-Laenuühistu peamine eesmärk on liikmetele teenuste osutamine ning ühistegevuse kaudu finantseerimise valdkonnas tegutsemine. Ühistu on loodud füüsiliste ja juriidiliste isikute hoiustamise ning laenamise teenindamiseks.

Tallinna Hoiu-Laenuühistu on oma pikaajalise kogemuse ja usaldusväärsuse tõttu muutunud üheks Eesti kõige kasumlikumaks hoiu-laenuühistuks. Ühistu on võtnud endale kohustuse tagada liikmete raha turvalisus ning pakkuda neile parimat teenust.

Tallinna Hoiu-Laenuühistu on kinnitanud oma usaldusväärsust ka sellega, et ühistu liikmete hoiused on tagatud kinnisvara ja hüpoteegiga ühistu kasuks. See tähendab, et liikmete raha on turvaliselt hoitud ning kaetud tagatistega, mis tagavad nende investeeringute kaitse.