RahaGuru.ee

RahaGuru.ee

Tartu Hoiu-laenuühistu

sisukaart

Tartu Hoiu-Laenuühistu (THLÜ) on ühistuline finantsasutus, mis pakub oma liikmetele hoiuseid, laene ja arveldusteenuseid. Ühistu on asutatud 1991. aastal Tartus ning tänaseks on sellel esindused ka Tallinnas ja Narvas. THLÜ missiooniks on pakkuda oma liikmetele usaldusväärset ja kvaliteetset finantsteenust ning aidata kaasa nende majanduslikule heaolule.

Esindus ja Kontorid

THLÜ-l on esindused Tartus, Tallinnas ja Narvas ning kokku üheksa kontorit üle Eesti. Tartu esindus asub aadressil Tiigi 61, kus on võimalik saada kõiki ühistu teenuseid ning nõustamist finantsküsimustes. Tallinna esindus asub aadressil Pärnu mnt 139c ning Narva esindus aadressil Kerese 3.

THLÜ kontorid asuvad erinevates Eesti piirkondades ning pakuvad teenuseid vastavalt kohalikele vajadustele. Näiteks asub üks kontoritest Tallinna kesklinnas aadressil Narva mnt 5, samas kui teine kontor asub Narva-Jõesuus aadressil Kesk 4.

Kõigis THLÜ kontorites on võimalik avada hoiuseid, taotleda laene ning saada nõustamist finantsküsimustes. Ühistu kontorid on avatud tööpäeviti ning nende täpsemad lahtiolekuajad on leitavad THLÜ kodulehelt.

Hoiused

Tartu Hoiu-laenuühistu pakub erinevaid hoiustamisvõimalusi, et aidata klientidel oma raha kasvatada. Hoiused on populaarsed investeerimisvõimalused, kuna need on tavaliselt turvalisemad kui muud investeerimisvõimalused, nagu aktsiad või kinnisvara.

Hoiuse avamine

Hoiuse avamine Tartu Hoiu-laenuühistus on lihtne ja kiire protsess. Hoiuse avamiseks tuleb täita hoiuseavaldus, mille saab alla laadida Tartu Hoiu-laenuühistu kodulehelt. Hoiuseavaldus tuleb täita korrektselt ning seejärel saata Tartu Hoiu-laenuühistule allkirjastamiseks.

Tähtajaline hoius

Tähtajaline hoius on hoiustamisvõimalus, kus klient saab hoiustada raha kindlaks ajaperioodiks. Tähtajaline hoius teenib püsivat intressitulu, mis üldjuhul makstakse välja üks kord aastas. Tähtajalist hoiust on võimalik sõlmida 1-aastaseks, 3-aastaseks või 5-aastaseks perioodiks.

Pensionihoius

Pensionihoius on hoiustamisvõimalus, mis on mõeldud pensioniea säästmiseks. Pensionihoius teenib püsivat intressitulu, mis lisandub kord kuus hoiusele. Minimaalne hoiuperiood on 24 kuud, kuid kõrgema intressimäära rakendamiseks lepingule on minimaalne esialgne hoiuperiood 36 kuud. Hoiustajal on õigus teha hoiusele täiendavaid sissemakseid, mis arvatakse hoiusumma sisse laekumise päevast kuni hoiuperioodi lõpuni.

Tartu Hoiu-laenuühistu pakub erinevaid hoiustamisvõimalusi, mis sobivad erinevatele klientidele ja nende vajadustele. Hoiuste avamiseks tuleb täita hoiuseavaldus ning tähtajalise hoiuse puhul valida sobiv periood. Pensionihoiuse puhul on oluline arvestada minimaalse hoiuperioodiga, et saada kõrgemat intressimäära.

Laenud

Tartu Hoiu-laenuühistu pakub laenuteenuseid oma liikmetele. Laenud on mõeldud nii eraisikutele kui ka ettevõtetele. Laenu saamiseks tuleb esitada taotlus ning vastavalt taotleja taustale ja finantsseisundile otsustatakse laenu väljastamine ning intressimäär.

Laenude tagatiseks võib olla kinnisvara, sõiduk või mõni muu vara. Laenu tagasimaksmise periood võib olla kuni 10 aastat ning tagasimaksegraafik koostatakse vastavalt laenuvõtja soovidele ja võimalustele.

Tartu Hoiu-laenuühistu pakub ka vekslite väljastamise teenust. Veksel on vääramatu maksekäsu tüüpi dokument, mille alusel võlausaldaja saab nõuda võlgnikult rahasumma tasumist. Veksel on tavaliselt lühiajaline laen, mille tagatiseks võib olla näiteks kaubavedu või teenuse osutamine.

Eesti veksli puhul on tegemist rahvusvahelise maksekäsu tüüpi dokumendiga, mille alusel saab võlausaldaja nõuda võlgnikult rahasumma tasumist. Eesti veksli väljastamiseks tuleb esitada taotlus ning vastavalt taotleja taustale ja finantsseisundile otsustatakse vekslite väljastamine ning intressimäär.

Üldiselt on Tartu Hoiu-laenuühistu laenuteenused paindlikud ning kohandatavad vastavalt kliendi vajadustele ja võimalustele.

Finantsteenused ja Intressitulu

Tartu Hoiu-laenuühistu pakub erinevaid finantsteenuseid, sealhulgas hoiustamis-, kindlustusvahendus-, liisingu- ja laenuteenust ning finantsnõustamist. Kõik teenused on kvaliteetsed ja soodsad.

Tähtajaline hoius teenib püsivat intressitulu, mis üldjuhul makstakse välja üks kord aastas. Tähtajalist hoiust on võimalik sõlmida 1-aastaseks, 3-aastaseks või 5-aastaseks perioodiks. 1-aastase perioodiga tähtajalise hoiuse tavaintress on 5%, boonusintress 5,5% aastas.

Lisaks tähtajalisele hoiusele pakub Tartu Hoiu-laenuühistu ka arvelduskontot, millel on võimalik teenida netointressi. Netointress on intress, mida teenitakse pärast maksude ja teenustasude mahaarvamist.

Tartu Hoiu-laenuühistu pakub ka laenuteenust, mille intressimäär sõltub laenu suurusest ja tagatise väärtusest. Laenude intressimäärad on konkurentsivõimelised ja sõltuvad turuolukorrast.

Maksete ja Maksustamise Kord

Tartu Hoiu-laenuühistu pakub erinevaid maksevõimalusi, mis võimaldavad klientidel kiiresti ja mugavalt teha nii siseriiklikke kui ka rahvusvahelisi makseid. Maksete tegemisel tuleb arvestada kehtivate seaduste ja regulatsioonidega.

Tulumaksu kohustus on klientide enda vastutusel ning Tartu Hoiu-laenuühistu ei vastuta maksukohustuste täitmata jätmise eest. Riik maksustab tulumaksu vastavalt kehtivatele seadustele ja regulatsioonidele.

Maksu- ja tolliamet (MTA) on Eesti riigi ametiasutus, mis tegeleb maksude kogumise, tollikontrolli ning maksuseaduste ja -regulatsioonide täitmise järelevalvega. Tartu Hoiu-laenuühistu järgib kõiki kehtivaid seadusi ja regulatsioone ning teeb tihedat koostööd MTA-ga, et tagada klientide maksukohustuste täitmise järelevalve.

Tartu Hoiu-laenuühistu klientidel on võimalik teha makseid erinevate teenuste ja toodete eest, nagu näiteks hoiused, laenud, arveldus ja faktooring. Maksete tegemisel tuleb järgida kehtivaid hindu ja tasusid.

Liikmed ja Sissemakse

Tartu Hoiu-laenuühistu on avatud kõigile Eestis alaliselt elavatele või siin kinnisasja omavatele inimestele ning kõigile juriidilistele isikutele, kelle asukohaks on Eesti, väljaarvatud riik ja kohaliku omavalitsuse üksused. Liikmeks astumiseks tuleb täita avaldus Tartu Hoiu-laenuühistu kodulehel või külastada nende kontorit Tartus aadressil Kalevi 13. Liikmeks astumiseks ei ole vaja tasuda liitumistasu.

Liikmeks astumisel tuleb sissemakse teha vähemalt 10 eurot. Sissemakse suurus määrab liikme osakute arvu, mille ta soovib osta. Osakute hind on 10 eurot ning üks liige võib osta kuni 1000 osakut. Osakute arv määrab liikme õigused ja kohustused ühistus. Näiteks üks osakas annab liikmele õiguse osaleda ühistu üldkoosolekul ning hääletada.

Lisaks sissemaksele võib liige teha ka täiendavaid sissemakseid, mis suurendavad tema osakute arvu. Täiendav sissemakse peab olema vähemalt 10 eurot ning liige võib teha seda igal ajal. Täiendav sissemakse suurus määrab liikme uute osakute arvu vastavalt osakute hinna ja sissemakse suuruse suhtele.

Digitaalselt Allkirjastatud Dokumendid

Tartu Hoiu-laenuühistu võimaldab klientidel esitada avaldusi ja dokumente ka interneti teel, kuid kõik interneti teel edastatud dokumendid peavad olema digitaalselt allkirjastatud. Selleks, et digitaalselt allkirjastatud dokumente esitada, peavad kliendid kasutama ID-kaarti või mobiil-ID-d.

Digitaalselt allkirjastatud dokumendid peavad vastama kehtivatele seadustele ja regulatsioonidele. Kliendid peavad tagama, et nende esitatud dokumendid on õiged, täpsed ja ajakohased. Kliendid vastutavad kõigi digitaalselt allkirjastatud dokumentide eest, mida nad esitavad Tartu Hoiu-laenuühistule.

Täpsema info digitaalselt allkirjastatud dokumentide esitamise kohta leiab Tartu Hoiu-laenuühistu kodulehelt. Kui kliendil on küsimusi või probleeme digitaalselt allkirjastatud dokumentide esitamisega, siis saab ta pöörduda Tartu Hoiu-laenuühistu esindaja poole.

Kindlustus ja Korteriühistu

Tartu Hoiu-laenuühistu pakub mitmesuguseid kindlustusvahendeid, mis aitavad kaitsta kliendi vara ja finantsressursse. Hoiu-laenuühistu kindlustusvahendid hõlmavad kasko- ja liikluskindlustust, kodu- ja korterikindlustust, reisikindlustust, elukindlustust ja õnnetusjuhtumikindlustust. Kliendid saavad valida erinevate kindlustusvõimaluste vahel vastavalt oma vajadustele ja eelistustele.

Korteriühistud saavad Tartu Hoiu-laenuühistust laenu kortermaja renoveerimiseks, remondiks ja hoolduseks. Laenu saab kasutada kortermaja fassaadi renoveerimiseks, küttesüsteemi uuendamiseks, torustiku ja elektrisüsteemi parandamiseks, trepikodade remondiks ja muudeks sarnasteks vajadusteks. Laenu tagasimaksmine toimub järk-järgult vastavalt kokkuleppele.

Lisaks pakub Tartu Hoiu-laenuühistu korteriühistutele ka arveldusteenuseid, mis hõlmavad korteriühistu arveldusarve avamist, arvelduste ja maksete haldamist, arvete väljastamist ja maksete vastuvõtmist. Korteriühistud saavad kasutada ka hoiustamisteenuseid, et hoida oma raha turvaliselt ja teenida intressi.

Email ja Suhtlus

Tartu Hoiu-laenuühistu pakub mitmeid võimalusi suhtlemiseks ja küsimuste esitamiseks. Klientidel on võimalik ühendust võtta telefoni, e-posti või elektroonilise kontaktivormi kaudu.

Klienditeenindus on avatud E-R 10.00-17.00 ning üldtelefon on +372 740 7134. Kliendid saavad esitada küsimusi ka e-posti aadressil [email protected]. Tartu Hoiu-laenuühistu kodulehel on ka elektrooniline kontaktivorm, mille kaudu on võimalik esitada küsimusi ja saada abi.

Tartu Hoiu-laenuühistu kodulehel on ka kasulikud lingid, kus kliendid saavad leida vastused korduma kippuvatele küsimustele ja tutvuda ühistu teenuste tingimustega. Lisaks on Tartu Hoiu-laenuühistul ka sotsiaalmeedia kontod, mille kaudu saab jälgida ühistu uudiseid ja teadaandeid ning vajadusel ka otse suhelda klienditeenindajaga.