RahaGuru.ee

RahaGuru.ee

Tuleva

sisukaart

Tuleva on Eesti põhinev tulundusühistu, mis asutati 2014. aastal 22 Eesti ettevõtja, rahanduseksperti ja ühiskonnategelase poolt. Tuleva eesmärk on pakkuda Eesti inimestele paremat tulevikku, pakkudes neile passiivset investeerimist. Selle tähendus seisneb selles, et inimesed jagavad oma raha maailma suurimate ettevõtete aktsiate ja valitsuste võlakirjade vahel.

Tuleva pakub oma liikmetele investeerimisfonde, mis on loodud selleks, et pakkuda liikmetele suuremat tulu. Tuleva fondi jooksvad tasud on 0,37% aastas, mis on pankade suuremate fondide tasudest 2-5 korda madalamad. See tähendab, et Tuleva liikmed saavad oma raha investeerida madalama tasuga, kuid samal ajal suurema tootlusega fondidesse.

Tuleva missioon on aidata inimestel oma raha targalt investeerida, et nad saaksid tulevikus mugavalt elada. Tuleva usub, et passiivne investeerimine on parim viis oma raha kasvatamiseks, kuna sellega saab vältida suuri riske, mis kaasnevad aktiivse investeerimisega. Tuleva on tuntud oma madalate kulude ja kõrge tootluse poolest, mis on aidanud paljudel inimestel oma raha kasvatada ilma suurte riskideta.

Investeerimisstrateegia

Tuleva investeerimisstrateegia on passiivne, mis tähendab, et investeeritakse maailma suurimate ettevõtete aktsiatesse ja valitsuste võlakirjadesse. Pikaajaline tootlus on keskne eesmärk ning lühiajaliste kõikumiste pärast muretsetakse vähem.

Indeksifondid

Tuleva soovitab indeksifonde, mis järgivad maailma suurimate ettevõtete indekseid. Indeksifondid on passiivsed investeerimisvahendid, mis investeerivad laiaulatuslikult ning madalate kuludega. Indeksifondid on ka väga likviidsed ning nende ostmine ja müümine on lihtne.

Indeksifondide eeliseks on ka see, et need on hästi hajutatud, mis tähendab, et investeeringuid tehakse paljudesse erinevatesse ettevõtetesse. See vähendab riski, kuna ühe ettevõtte halb käekäik ei mõjuta kogu portfelli.

Aktsiad Ja Obligatsioonid

Tuleva investeerib ka otse aktsiatesse ja võlakirjadesse. Aktsiatesse investeerimine võib olla riskantne, kuid samas ka suure potentsiaalse tootlusega. Võlakirjadesse investeerimine on vähem riskantne, kuid samas ka vähem potentsiaalse tootlusega.

Tuleva investeerib maailma suurimate ettevõtete aktsiatesse ja valitsuste võlakirjadesse. Investeerimine maailma turule tagab suurema hajutatuse ning vähendab riski. Samuti on maailma turg suurem ning seetõttu on võimalik saavutada suuremat tootlust.

Tuleva investeerimisstrateegia ei muutu turu kõikumistest sõltuvalt, kuna parimad eeldused igast eurost maksimaalselt kasu saada on neil, kes alustavad kogumist vara ja püsivad kursil nii turu tõusude kui ka languste ajal.

Pensionifondid

Tuleva pakub Eesti inimestele kahte tüüpi pensionifonde – teise samba ja kolmanda samba pensionifonde. Need on mõeldud inimestele, kes soovivad koguda raha oma tulevikuks ja tagada endale parem pensionipõlv.

Teine Sammas

Teine sammas on osa Eesti pensionisüsteemist, kuhu inimesed koguvad raha oma pensioniea jaoks. Tuleva pakub kahte erinevat teise samba pensionifondi – Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifondi ja Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifondi. Mõlemad fondid investeerivad raha maailma erinevatesse aktsiatesse ja võlakirjadesse.

Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifondi kogukulu on 0,35% ja valitsemistasu on 0,29%. See fond on mõeldud inimestele, kes soovivad investeerida aktsiatesse ja otsivad kõrgemat tulu, kuid on valmis võtma ka suuremat riski.

Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifondi kogukulu on 0,41% ja valitsemistasu on 0,29%. See fond on mõeldud inimestele, kes soovivad investeerida võlakirjadesse ja otsivad stabiilsemat tulu ning madalamat riski.

Kolmas Sammas

Kolmas sammas on vabatahtlik pensionisüsteem, kus inimesed saavad ise valida, kui palju nad tahavad raha koguda oma pensionipõlveks. Tuleva pakub kahte erinevat kolmanda samba pensionifondi – Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifondi ja Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifondi.

Tuleva kolmanda samba pensionifondid on mõeldud inimestele, kes soovivad investeerida maailma erinevatesse aktsiatesse ja võlakirjadesse. Fondide kogukulu on 0,35% ja valitsemistasu on 0,29%.

Tuleva pensionifondid on ühed Eesti soodsaimatest ja turvalisematest pensionifondidest. Tuleva kliendid on kindlustatud samamoodi nagu panga pensionifondide kliendid. Tuleva pensionifondid kuuluvad inimestele endile ja on keskmiselt 3x madalama tasuga kui teised pensionifondid.

Tuleviku Planeerimine

Tuleva on ettevõte, mis pakub liikmetele võimalust tuleviku kindlustamiseks. Tulevikuplaanide tegemine on oluline, kuna see aitab inimestel saavutada oma eesmärke ja unistusi. Tuleva aitab liikmetel oma tulevikku planeerida, pakkudes erinevaid võimalusi säästmiseks ja investeerimiseks.

Tulevikuplaanide tegemine on oluline, kuna see aitab inimestel saavutada oma eesmärke ja unistusi. Tulevikuplaanide tegemine aitab inimestel oma rahaasjade üle kontrolli säilitada ning võimaldab neil oma tuleviku suhtes kindlamalt ja positiivsemalt suhtuda.

Tuleva pakub erinevaid võimalusi tuleviku kindlustamiseks. Liikmed saavad valida erinevate fondide vahel, mis sobivad nende vajadustega. Tuleva fondi jooksvad tasud on 0,37% aastas, mis on pankade suuremate fondide tasudest 2-5 korda madalam. See võimaldab liikmetel oma raha paremini kasvatada ja tulevikuks säästa.

Tulevikuplaanide tegemine on oluline, kuna see aitab inimestel oma tuleviku suhtes kindlamalt ja positiivsemalt suhtuda. Tuleva aitab liikmetel oma tulevikku planeerida, pakkudes erinevaid võimalusi säästmiseks ja investeerimiseks. Tuleva usub, et inimesed ise koguvad koos oma tuleviku jaoks raha, kasutades kaasaegseid tehnoloogiaid ja jättes kõrvale nii palju vahemehi ning lisakulusid kui võimalik.

Tuleva liikmetele on saadaval ka erinevad tööriistad ja kalkulaatorid, mis aitavad neil oma tulevikuplaane teha ja oma säästmise eesmärke saavutada. Näiteks on olemas 50+ kalkulaator, mis aitab inimestel arvutada, kui palju nad peavad oma tuleviku kindlustamiseks säästma. Tuleva liikmete kogukond koosneb erinevate eluvaldkondade tippspetsialistidest ja tavalistest inimestest, kes on valmis võtma vastutuse, et leida paremaid võimalusi oma tuleviku kindlustamiseks.

Tasud Ja Haldamine

Tuleva pensionifondid on tuntud oma madalate tasude ja selge haldamise poolest. Tuleva pensionifondide jooksvad tasud on keskmiselt 3 korda madalamad kui teiste pensionifondide omad, mis kuuluvad suurpankadele. Tuleva pensionifondide jooksvate tasude määr on 0,37% kuni 0,49%, mis tähendab, et inimesed saavad rohkem raha pensionipõlveks koguda.

Tuleva pensionifondide madalad tasud on võimalikud tänu nende ainulaadsele ärimudelile. Tuleva pensionifondid kuuluvad inimestele endile, mitte suurpankadele või kindlustusfirmadele. Seetõttu ei ole Tuleva pensionifondidel vaja maksta suuri dividende oma omanikele ning saavad oma tasusid madalal hoida.

Tuleva pensionifondide haldamine on ka väga selge ja läbipaistev. Tuleva pensionifondid investeerivad ainult passiivsetesse indeksfondidesse, mis tähendab, et nad ei palka kalleid fondijuhte, kes üritaksid turu keskmisest paremini investeerida. Selle asemel järgivad Tuleva pensionifondid turgu ja proovivad sellest maksimaalset tulu saada.

Tuleva pensionifondide haldamist teostab Tuleva Fondid AS, mis on Eesti finantsinspektsiooni poolt litsentseeritud fondivalitseja. Tuleva Fondid AS-i juhatuses on kogenud investeerimisprofessionaalid, kelle eesmärk on tagada Tuleva pensionifondide parim võimalik tootlus.

Keskkonnamõju

Tuleva on pühendunud säästva tootmise ja keskkonnahoidlikkuse põhimõtete järgimisele. Ettevõtte eesmärk on vähendada tootmise negatiivset mõju keskkonnale ning panustada energiatõhususe ja taastuvenergia kasutamisse. Selleks on Tuleva võtnud kasutusele mitmeid meetmeid, mis aitavad vähendada ettevõtte keskkonnamõju.

Säästva Tootmise

Tuleva on võtnud kasutusele säästva tootmise meetmed, mis aitavad vähendada ettevõtte keskkonnamõju. Ettevõte on keskendunud jäätmete vähendamisele, taaskasutamisele ja ringlussevõtule. Tuleva kasutab tootmises võimalikult vähe ressursse ning üritab vähendada materjalide ja energia raiskamist. Ettevõte jälgib oma tootmisprotsessi ja keskkonnamõju ning püüab leida uusi võimalusi, kuidas oma tegevust veelgi keskkonnasõbralikumaks muuta.

Energia Üleminek

Tuleva on pühendunud energiatõhususe ja taastuvenergia kasutamisele. Ettevõte on võtnud kasutusele mitmeid meetmeid, et vähendada oma energiatarbimist ja kasutada võimalikult palju taastuvenergiat. Tuleva on paigaldanud oma tootmishoonetesse päikesepaneelid, et toota osa vajalikust energiast ise. Ettevõte on ka üle läinud taastuvenergia kasutamisele oma tootmises, et vähendada oma süsinikujalajälge.

Tuleva on teadlik, et tootmisel on negatiivne mõju keskkonnale. Seetõttu on ettevõte võtnud kasutusele meetmed, mis aitavad vähendada selle mõju. Tuleva on pühendunud säästva tootmise ja keskkonnahoidlikkuse põhimõtete järgimisele ning panustab energiatõhususe ja taastuvenergia kasutamisse.

Fondide Vahetamine

Tuleva fondide vahetamine on lihtne ja tasuta. Selleks tuleb siseneda pensionikontole ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil ning valida uus fond. Vana fondi osakud müüakse maha ja raha suunatakse uude fondi.

Fondide vahetamine võib olla kasulik, kui soovitakse oma investeeringute strateegiat muuta või kui leitakse, et praegune fond ei vasta enam pensionikoguja vajadustele. Tuleva pakub mitmeid erinevaid fondivalikuid, sealhulgas Maailma Aktsiate Pensionifondi ja Maailma Võlakirjade Pensionifondi.

Enne fondide vahetamist on oluline teha põhjalik uurimistöö ja kaaluda oma investeerimisstrateegiat. Tuleva soovitab mitte vahetada fondi liiga sageli, kuna see võib suurendada investeerimise kulusid ja vähendada tootlust.

Tuleva fondide vahetamine on lihtne ja turvaline. Swedbank on Tuleva fondide depoopank ning kinnitab iga tehingu fondi varaga. Finantsinspektsioon valvab, et Tuleva igapäevane tegevus vastaks igati nõudmistele.

Seadusandlus

Tuleva on Eesti pensionisüsteemi seadusandluse suhtes aktiivne. Nad seisavad pensionikogujate eest ja teevad ettepanekuid, mis parandaksid inimeste pensioni tulevikus.

Üks oluline seadusandlik muudatus, mida Tuleva on toetanud, on pensionireform. Pensionireform annab inimestele suurema kontrolli oma pensioniraha üle ja võimaldab neil otsustada, mida oma rahaga pensionieas teha. Seadus ei piira enam teise samba vara kasutamist.

Tuleva on ka välja töötanud oma pensionifondid, mille jooksvad tasud on madalamad kui teiste pensionifondide omad. Näiteks on Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifondi jooksvad tasud 31.05.2023 seisuga vaid 0,39%, samas kui teiste pensionifondide kaalutud keskmine jooksvate tasude määr on 1,09%.

Tuleva on saatnud Riigikogule lihtsasti rakendatavad ettepanekud, mis suurendaksid inimeste keskmist pensioni tulevikus kuni 30%. Nende ettepanekud hõlmavad investeerimisfondide seaduse muudatusi, mis võimaldaksid inimestel oma pensioniraha ise investeerida.

Tuleva seisab seadusloomel pensionikogujate eest ja soovib, et pensionisüsteem oleks võimalikult läbipaistev ja lihtne. Nende eesmärk on tagada, et inimestel oleks piisavalt teavet, et teha teadlikke otsuseid oma pensioniraha kasutamise kohta.