RahaGuru.ee

RahaGuru.ee

Võlakirjad

sisukaart

Mis on võlakirjad?

Võlakirjad on fikseeritud või muutuva tuluga finantsinstrumendid, mis võimaldavad ettevõtetel ja valitsustel kapitali kaasata. Võlakirja ostja annab väljaandjale laenu ning vastutasuks saab võlakirja, millel on kindel nominaalväärtus. Võlakirja ostja saab tavaliselt intressi või muud tulu, mis on seotud võlakirja nominaalväärtusega.

Võlakirjade emissiooni käigus jaotatakse investoritele võlakirjad ning investorid tasuvad ettevõttele saadud võlakirjade eest rahas. Võlakirjade emissioon võib olla avalik või eraviisiline. Avaliku emissiooni korral müüakse võlakirju üldsusele, eraviisilise emissiooni korral müüakse võlakirju kindlale investorite grupile.

Võlakirjad võivad olla börsil noteeritud või mitte. Börsil noteeritud võlakirjad on kaubeldavad börsil ja neil on tavaliselt suurem likviidsus kui mitte noteeritud võlakirjadel. Võlakirjad võivad olla ka allutatud võlakirjad, mis tähendab, et nende omanikud on kohustatud võlausaldajate nõudmiste korral oma nõuded tagaplaanile jätma.

Võlakirjade ostmisega kaasnevad riskid nagu näiteks pankroti risk, kui ettevõte ei suuda võlakirja tagasi maksta. Samuti võib võlakirja hind muutuda vastavalt turuolukorrale. Kuid võlakirjad võivad olla ka stabiilse ja fikseeritud tuluga investeeringud, mis sobivad hästi pikaajaliseks investeeringuks.

Võlakirjad võivad olla ka tuletisinstrumendid, nagu näiteks konverteeritavad võlakirjad või callable bond’id. Konverteeritavad võlakirjad annavad võlakirja omanikule õiguse vahetada võlakirja aktsiate vastu, callable bond’id annavad väljaandjale õiguse võlakirja ennetähtaegselt tagasi osta.

Kust ja kuidas osta võlakirju

Kui soovid investeerida võlakirjadesse, siis on mitmeid võimalusi, kust neid osta. Üks võimalus on osta võlakirju läbi internetipanga, kus on võimalik valida erinevate emitentide ja kommertspaberite vahel. Teine võimalus on osta võlakirju läbi investeerimiskonto, mis võib olla kasulik, kui soovid saada tulumaksusoodustust.

Enne võlakirjade ostmist on oluline mõista, et tegemist on väärtpaberiga, mis võib pakkuda nii tootlust kui ka riski. Seetõttu on oluline teha põhjalik uurimistöö ning kaaluda erinevaid võimalusi.

Kui soovid osta võlakirju läbi internetipanga, siis on oluline teada, et enamik pangad pakuvad võlakirju läbi Nasdaq Tallinna börsi. Seetõttu on oluline jälgida börsi liikumisi ja valida sobiv aeg ostmiseks. Samuti on oluline jälgida emitendi finantsseisu ning finantsinspektsiooni hinnanguid.

Kui soovid osta võlakirju läbi investeerimiskonto, siis on oluline teada, et mõned pangad pakuvad võimalust osta võlakirju ka välismaistelt turgudelt. Samuti on oluline teada, et investeerimiskonto puhul on võimalik saada tulumaksusoodustust kuni 6000 eurot aastas.

Millised on populaarsemad võlakirjad

Võlakirjad on fikseeritud tulu ja nominaalväärtusega võlakohustused, mida kasutatakse laialdaselt investeerimiseks. Võlakirjad jagunevad kaheks põhiliigiks: valitsuse võlakirjad ja ettevõtete võlakirjad.

Valitsuse võlakirjad

Valitsuse võlakirjad on valitsuse poolt välja antud võlakirjad, mis on turvaline investeering, kuna need on tagatud riigi poolt. Need võlakirjad on üldiselt madala riskiga ja annavad fikseeritud tulu. Valitsuse võlakirjad on tavaliselt noteeritud börsil, mistõttu on neid lihtne osta ja müüa.

Ettevõtete võlakirjad

Ettevõtete võlakirjad on ettevõtete poolt välja antud võlakirjad, mis on mõeldud kapitali kaasamiseks. Need võlakirjad võivad olla noteeritud börsil või mitte. Ettevõtete võlakirjad annavad fikseeritud tulu ja on üldiselt kõrgema riskiga kui valitsuse võlakirjad. Kuid ettevõtete võlakirjad võivad olla ka kõrgema tootlusega.

Allutatud võlakirjad

Allutatud võlakirjad on võlakirjad, millel on madalam prioriteet kui teistel võlausaldajate võlakirjadel. Need võlakirjad on tavaliselt kõrgema riskiga, kuid pakuvad ka kõrgemat tootlust. Allutatud võlakirjad on tavaliselt ettevõtete poolt välja antud ja neil ei ole hääleõigust.

Callable bond

Callable bond on võlakiri, mida võlausaldaja saab tagasi kutsuda enne lunastustähtaega. See võimaldab ettevõttel või valitsusel võlakirja tagasi kutsuda, kui intressimäärad langevad ja nad saavad laenata raha madalama intressimääraga. Callable bondid on tavaliselt ettevõtete poolt välja antud.

Konverteeritav võlakiri

Konverteeritav võlakiri on võlakiri, mida võlausaldaja saab konverteerida aktsiaks. See võimaldab võlausaldajal osaleda ettevõtte kasumis ja kasvus. Konverteeritavad võlakirjad on tavaliselt ettevõtete poolt välja antud.

Hüpoteekvõlakiri

Hüpoteekvõlakiri on kinnisvaratagatisega võlakiri, mida kasutatakse kinnisvara finantseerimiseks. Hüpoteekvõlakirjad on tavaliselt madala riskiga, kuna need on tagatud kinnisvara poolt. Hüpoteekvõlakirjad annavad fikseeritud tulu.