RahaGuru.ee

RahaGuru.ee

Dividendikalkulaator

sisukaart

Dividendid

Dividendi definitsioon

Dividend on raha, mille ettevõte maksab oma aktsionäridele. See on osa ettevõtte kasumist, mis jaotatakse aktsionäride vahel. Dividendid võivad olla rahas või uute aktsiate kujul. Dividendid makstakse tavaliselt välja kvartali, pooleaasta või aasta lõpus.

Dividendi tüübid

On mitmeid erinevaid dividenditüüpe. Tavaliselt jagatakse need tavalisteks ja erakorralisteks dividendideks. Tavalised dividendid on regulaarsed maksed, mis tehakse aktsionäridele kindla perioodi jooksul. Erakorralised dividendid on aga erandlikud maksed, mis tehakse tavaliselt siis, kui ettevõte on teeninud suurema kasumi kui tavaliselt.

Dividendide mõistmine on oluline, kui soovite investeerida ettevõtetesse. Üks oluline näitaja on dividenditootlus, mis näitab, kui palju ettevõte maksab dividende võrreldes oma aktsia hinna ja kasumiga. Dividenditootlus arvutatakse jagades aastase dividendimakse aktsia hinna või turuväärtusega.

Dividendide väljamakse suhe on veel üks oluline näitaja, mis näitab, kui palju ettevõte maksab dividende võrreldes oma kasumiga. See arvutatakse jagades aastase dividendimakse ettevõtte kasumiga. Kui dividendide väljamakse suhe on suur, tähendab see, et ettevõte maksab suurema osa oma kasumist aktsionäridele, mis võib olla positiivne märk investeeringu seisukohalt.

Dividendikalkulaatori kasutamine

Dividendikalkulaator on tööriist, mis aitab arvutada ettevõtte aktsionäridele väljamakstavate dividendide suurust ja tulumaksu, mida nende pealt tuleb tasuda. Kalkulaator võimaldab kiiresti ja lihtsalt teha erinevaid arvutusi, mis aitavad investoreil teha paremaid otsuseid.

Kalkulaatori põhifunktsioonid

Dividendikalkulaatoril on mitmeid erinevaid funktsioone, mis võimaldavad kasutajal teha erinevaid arvutusi. Kalkulaatoril saab määrata dividenditulu, aktsia hinna, dividenditootluse ja tulumaksumäära. Kalkulaator arvutab välja, kui palju raha investor saab dividendi maksmisel ning kui palju ta peab tulumaksu tasuma.

Kalkulaatoris on võimalik sisestada ka erinevaid väärtusi, nagu näiteks dividendide arv, dividendide väljamaksmise kuupäev ja dividendide maksmise sagedus. Kalkulaator arvutab välja ka aastase dividenditulu aktsia kohta, mis võimaldab investoritel hinnata, kas aktsia on hea investeering või mitte.

Dividendide arvutamise näited

Järgnevalt on toodud mõned näited, kuidas dividendikalkulaatorit kasutada.

Näide 1

Investor soovib osta aktsiat, mille hind on 10 eurot ning mille dividenditootlus on 5%. Kui investor soovib osta 100 aktsiat, siis kui palju ta aastas dividenditulu saab?

Kalkulaatori abil saab arvutada, et aastane dividenditulu 100 aktsia kohta on 50 eurot.

Näide 2

Investor soovib osta aktsiat, mille hind on 20 eurot ning mille dividenditootlus on 3%. Kui palju peab investor tulumaksu tasuma, kui ta saab dividenditulu 1000 eurot?

Kalkulaatori abil saab arvutada, et investor peab maksma tulumaksu 140 eurot.

Dividendide maksustamine

Maksustamise põhimõtted

Dividendide maksustamine Eestis toimub tulumaksuseaduse alusel. Maksustamise põhimõtted hõlmavad nii juriidilise isiku tulumaksu kui ka füüsilise isiku tulumaksu. Tulumaksuga maksustatakse dividendid, mis on saadud Eesti äriühingutelt. Dividendide maksustamine toimub väljamakse hetkel.

Tulumaksuseaduse kohaselt on dividendid tulumaksuga maksustatavad 20% tulumaksumääraga brutosumma pealt. Kui ettevõte maksab dividende regulaarselt ehk igal aastal või vähemalt üle kahe aasta, tekib tal õigus eelnenud kolme aasta keskmise maksustatud dividendisumma ulatuses maksta dividende 14% tulumaksumääraga. Soodusmäära kasutamiseks peab ettevõte täitma teatud tingimused, millest olulisemad on ettevõtte tegevuse eesmärgid ja põhitegevuse ulatus.

Maksumäär ja maksukohustused

Dividendide maksustamine toimub tulumaksu kinnipidamise teel väljamaksja poolt. Tulumaksu kinnipidamise kohustus tekib dividendide väljamaksmisel. Dividendide kogusumma pealt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Kui ettevõte on kasutanud soodusmäära, siis tuleb dividendide kogusumma pealt tasuda 14% tulumaksu.

Kui ettevõte on varasemalt teinud varjatud kasumieraldise maksustamise, siis ei saa ta kasutada soodusmäära. Varjatud kasumieraldise maksustamine toimub tulumaksusoodustusega dividendide asemel. Varjatud kasumieraldise maksustamisel tuleb tasuda 20% tulumaksu.