RahaGuru.ee

RahaGuru.ee

Erisoodustuse kalkulaator

sisukaart

Erisoodustus

Erisoodustuse Mõiste ja Tüübid

Erisoodustus on igasugune kaup, teenus, loonustasu või rahaliselt hinnatav kingitus, mida tööandja on teinud oma töötajale seoses töö- või teenistussuhtega, juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmeks olekuga või pikaajalise lepingulise suhtega, olenemata erisoodustuse andmise ajast, st kulutus ei ole seotud tööandja ettevõtlusega. Erisoodustuse andmine tuleb deklareerida ja maksustada vastavalt tulumaksuseadusele.

Erisoodustusi on mitut tüüpi, sealhulgas auto kasutamise erisoodustus, eluaseme kasutamise erisoodustus, reiside ja koolituste erisoodustus, kinkekaartide ja muude kingituste erisoodustus ning muud erisoodustused. Iga erisoodustuse liigi maksustamine toimub vastavalt tulumaksuseadusele erinevalt.

Tulumaks ja Erisoodustused

Erisoodustuste andmine tuleb deklareerida ja maksustada vastavalt tulumaksuseadusele. Töötajale antud erisoodustus tuleb deklareerida ja maksustada tulumaksuga ning sotsiaalmaksuga. Tulumaksu määr erisoodustuselt on 20% ning sotsiaalmaksu määr on 33%. Erisoodustuse maksustamise kalkulaator aitab tööandjatel arvutada erisoodustuse maksukohustuse suurust.

Tulumaksuseadus sätestab ka erisoodustuste maksuvabastused, mille hulka kuuluvad tööandja poolt töötajale tasutud kulud töötajale eluaseme tagamiseks, tööandja poolt töötajale tasutud kulud töötajale ravikindlustuse tagamiseks ning tööandja poolt töötajale tasutud kulud töötajale koolituse tagamiseks.

Erisoodustuse Kalkuleerimine

Erisoodustuse kalkulaator on tööriist, mis aitab tööandjatel arvutada erisoodustuse maksusummat, mis tuleb töötajale välja maksta. Kalkulaator arvutab tulu- ja sotsiaalmaksu ning kuvab kogukulu.

Kalkulaatori Kasutamine

Erisoodustuse kalkulaatori kasutamine on lihtne. Tööandja peab sisestama kalkulaatorisse töötaja erisoodustuse summa ning kalkulaator arvutab automaatselt tulu- ja sotsiaalmaksu. Kalkulaator kuvab ka kogukulu, mis sisaldab erisoodustuse summat, tulu- ja sotsiaalmaksu.

Maksustamisperioodi Arvutused

Maksustamisperioodi arvutused sõltuvad erisoodustuse liigist. Kui tegemist on sõiduauto erisoodustusega, siis tuleb erisoodustuse summa määrata iga kuu kohta eraldi. Kui erisoodustus on seotud teenuse või kingitusega, siis tuleb see arvutada vastavalt teenuse või kingituse osutamise kuupäevale.

Sõiduauto Erisoodustuse Näited

Sõiduauto erisoodustuse kalkuleerimine on üks keerukamaid erisoodustuse liike. Selleks, et arvutada sõiduauto erisoodustuse summat, tuleb teada auto vanust, maksumust, kasutusse võtmise kuupäeva ja muid tegureid. Kui auto on kasutusel ka isiklikuks otstarbeks, siis tuleb erisoodustuse summa määrata vastavalt auto kasutamisele töö- ja eraotstarbel.

Maksu- ja Tolliameti kodulehel on olemas erisoodustuse kalkulaator, mis aitab tööandjatel sõiduauto erisoodustuse summat arvutada. Kalkulaator arvutab erisoodustuse summa vastavalt auto vanusele, maksumusele, kasutusse võtmise kuupäevale ja muudele teguritele.

Deklareerimine ja Maksukohustused

Deklaratsiooni Esitamine

Erisoodustuse hinna ja maksukohustuse arvutamiseks peab tööandja esitama deklaratsiooni, kus ta deklareerib erisoodustuse saaja ning erisoodustuse maksumuse. Deklaratsioon tuleb esitada iga kalendrikuu 10. kuupäevaks. Deklaratsiooni esitamine toimub Maksu- ja Tolliameti kaudu elektrooniliselt.

Maksukohustuste Täitmine

Erisoodustuse maksukohustus tuleb tasuda iga kalendrikuu 20. kuupäevaks. Maksukohustus tuleb tasuda Maksu- ja Tolliameti poolt määratud pangakontole. Maksukohustuse suurus sõltub erisoodustuse maksumusest ning selle arvutamiseks võib kasutada erisoodustuse kalkulaatorit.

Erisoodustuse maksukohustus on reguleeritud Sotsiaalmaksuseadusega ning selle suurus on 33% erisoodustuse maksumusest. Seega, kui erisoodustuse maksumus on 100 eurot, on maksukohustus 33 eurot.

Tööandja peab arvestama, et erisoodustuse maksukohustus ei ole töötaja poolt tasutav tulumaks. Seega, tööandja peab maksma erisoodustuse maksukohustuse ise ning see ei tohi kajastuda töötaja palgalt kinnipeetud tulumaksus.