RahaGuru.ee

RahaGuru.ee

Maksuvaba tulu kalkulaator

sisukaart

Maksuvaba tulu arvutamine

Maksuvaba tulu põhimõtted

Maksuvaba tulu on summa, mille inimene võib teenida ilma tulumaksu maksmata. Maksuvaba tulu suurus sõltub aastatulust. Aastatuluga kuni 14 400 eurot on maksuvaba tulu 7848 eurot aastas, aastatulu kasvades 14 400 eurolt 25 200 euroni väheneb maksuvaba tulu vastavalt valemile 7848 – 7848 ÷ 10 800 × (tulu summa – 14 400), aastatuluga üle 25 200 euro on maksuvaba tulu 0 eurot.

Maksuvaba tulu arvutamise aluseks on inimese avaldus. Avalduse esitamisel tuleb märkida, kas inimene soovib kasutada üldist maksuvaba tulu määra või esitada avaldus, et kasutada kindlat summat. Alates 2023. aastast on maksuvaba tulu vanaduspensionieas inimestel suurem kui tööealistel inimestel.

Töötasu ja maksuvaba tulu

Maksuvaba tulu arvestamine on oluline töötasu kalkulatsiooni osa. Tööandja peab arvutama töötaja maksuvaba tulu ja kinnipidama tulumaksu töötaja töötasult. Töötaja maksuvaba tulu arvutamiseks on võimalik kasutada Maksu- ja Tolliameti kalkulaatorit.

Töötasu hulka kuulub ka kogumispensioni makse, millelt tulumaksu ei kinnitata. Töötaja brutopalk on tööandja kulu, millest tuleb maha arvata töötuskindlustusmakse ja kinnipeetud tulumaks. Töötaja netopalk on töötaja kätte jääv summa pärast maksude mahaarvamist.

Töötaja võib saada ka teisi tulusid, nagu intress, stipendium, hüvitis, preemia, dividend, litsentsitasu, üüritulu, rendi- ja muu tasu. Need tuleb deklareerida tuludeklaratsioonis ja nendelt tuleb maksta tulumaks vastavalt kehtivatele määradele.

Maksuvaba tulu arvutamine võib olla keeruline, kuid täpse tulemuse saamiseks on võimalik kasutada Maksu- ja Tolliameti kalkulaatorit või maksukalkulaatorit.

Maksudeklaratsioon ja mahaarvamised

Tuludeklaratsiooni esitamine

Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon on dokument, millega deklareeritakse eelmise aasta tulu ja maksude summa. Tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg on 31. märtsiks.

Tuludeklaratsiooni esitamisel on oluline tähelepanu pöörata mahaarvamistele ja maksusoodustustele, et vähendada oma maksukoormust. Mahaarvamisi on võimalik teha näiteks töötuskindlustusmakse, annetuste ja eluasemelaenu intresside näol.

Mahaarvamised ja maksusoodustused

Maksuvaba tulu on miinimumsumma, mille pealt tulumaksu ei maksta. Üldine maksuvaba tulu määr aastal 2023 on kuni 7848 eurot aastas ehk kuni 654 eurot kuus. Maksuvaba tulu suurus sõltub brutotöötasust ja seda on võimalik arvutada maksuvaba tulu kalkulaatori abil.

Maksuvaba tulu avaldus tuleb esitada tööandjale, kes arvestab selle vastavalt töötaja brutotöötasule. Kinnipeetud tulumaks arvutatakse brutotöötasu miinus maksuvaba tulu miinimum. Netopalk ehk töötaja kätte jääv summa on võrdne brutotöötasust miinus kinnipeetud tulumaks ja tööandja töötuskindlustusmakse.

Mahaarvamiste hulka kuuluvad ka töötuskindlustusmakse, mille suurus on 1,6% brutotöötasust, ning eluasemelaenu intressid, millelt on võimalik maha arvata kuni 3000 eurot aastas.

On oluline meeles pidada, et maksusoodustuste kasutamiseks tuleb need deklareerida tuludeklaratsioonis.