RahaGuru.ee

RahaGuru.ee

Faktooring

sisukaart

Kui olete väikeettevõtja või suurettevõtte finantsjuht, siis olete kindlasti kuulnud faktooringust. Faktooring on finantsteenuse tüüp, mis võimaldab ettevõtetel rahastada oma müügiarveid enne nende tähtaega. See teenus on kasulik ettevõtetele, kes soovivad oma rahavoogusid suurendada ja oma müügiarvete tasumist kiirendada.

Faktooringu puhul müüb ettevõte oma müügiarved faktooringufirmale, mis omakorda maksab ettevõttele teatud protsendi arve summast ettemaksuna. Faktooringufirma kogub seejärel müügiarve tasu kliendilt ja maksab ettevõttele ülejäänud osa arve summast, vähendades sellest esmalt oma teenuste tasu.

Faktooringu teenus on saadaval erinevates vormides, näiteks avatud faktooring, kus müüja müüb kõik oma müügiarved faktooringufirmale, ja juba mainitud faktor, kus müüja müüb ainult valitud müügiarved. Faktooringu teenuse kasutamiseks on tavaliselt vajalik sõlmida leping faktooringufirmaga.

Faktooringu teenus võib olla kasulik ettevõtetele, kes soovivad oma rahavoogusid suurendada ja oma müügiarvete tasumist kiirendada. Samuti võib see aidata ettevõtetel vältida maksejõuetute klientidega seotud riske. See on eriti oluline juhul, kui ettevõttel on palju võlgnikke või kui ettevõte tegeleb suuremahuliste tehingutega.

Faktooringu Tüübid

Faktooring on rahastamislahendus, mis võimaldab ettevõtetel oma müügiarvede eest raha saada enne nende tähtaega. Faktooring võimaldab ettevõtetel oma rahavoogusid paremini planeerida ja tagada likviidsuse. Faktooringul on mitu erinevat tüüpi, millest igaüks sobib erinevatele ettevõtetele ja olukordadele.

Taganemisõigusega Faktooring

Taganemisõigusega faktooring on faktooringutüüp, kus faktoor ehk rahastaja tagastab müügiarve müüjale, kui ostja ei tasu arvet õigeaegselt või kui ostja ei täida oma kohustusi. See tähendab, et müüja peab vastutama võlgade eest, mille ostja ei tasu. Taganemisõigusega faktooring on hea valik ettevõtetele, kes soovivad oma müügiarvete eest raha saada kiiresti, kuid kes on valmis võtma riski võlgade eest vastutamise osas.

Taganemisõiguseta Faktooring

Taganemisõiguseta faktooring on faktooringutüüp, kus faktoor ehk rahastaja ei tagasta müügiarvet müüjale, kui ostja ei tasu arvet õigeaegselt või kui ostja ei täida oma kohustusi. See tähendab, et faktoor vastutab võlgade eest, mida ostja ei tasu. Taganemisõiguseta faktooring sobib ettevõtetele, kes soovivad oma müügiarvete eest raha saada kiiresti, kuid kes ei soovi võtta riske võlgade eest vastutamise osas.

Kohapealne Faktooring

Kohapealne faktooring on faktooringutüüp, kus müüja müüb oma müügiarve otse faktoorile ehk rahastajale. See tähendab, et faktoor ostab müügiarve kohe ära ja maksab müüjale raha. Kohapealne faktooring sobib ettevõtetele, kes soovivad oma müügiarvete eest raha saada kiiresti ja kes soovivad vältida võlgade eest vastutamise riske.

Arvete Finantseerimine

Arvete finantseerimine on faktooringutüüp, kus müüja müüb oma müügiarve faktoorile ehk rahastajale, kuid müüja jääb võlgade eest vastutavaks. See tähendab, et kui ostja ei tasu arvet õigeaegselt või ei täida oma kohustusi, peab müüja vastutama võlgade eest. Arvete finantseerimine sobib ettevõtetele, kes soovivad oma müügiarvete eest raha saada kiiresti, kuid kes on valmis võtma riske võlgade eest vastutamise osas.

Faktooringul on mitmeid erinevaid tüüpe, mis sobivad erinevatele ettevõtetele ja olukordadele. Valides õige faktooringutüübi, saate oma ettevõtte rahavoogusid paremini planeerida ja tagada likviidsuse.

Faktooringu Protsess

Faktooring on finantseerimisviis, mis võimaldab ettevõtetel saada raha oma müügiarvete eest kiiresti kätte. Faktooringu protsessis osalevad kolm osapoolt: müüja ehk ettevõte, ostja ja faktor ehk faktooringu pakkuja.

Faktooringu protsess algab müüja ja ostja vahelise ostu-müügilepingu sõlmimisega. Müüja esitab ostjale arve, mille aktsepteerimine kinnitatakse. Seejärel sõlmivad müüja, ostja ja faktor kolmepoolse kokkuleppe, kus ostja lubab tasuda aktsepteeritud arve otse faktorile.

Faktor maksab müüjale arve eest ettemaksu, mis on tavaliselt 70-90% arve summast. Müüja saab seega kiiresti oma raha kätte ning ei pea ootama ostja maksetähtaega. Kui ostja tasub arve faktorile, saab faktor järelejäänud summa ning võtab endale ka arve eest vastutuse.

Faktooringu protsessis on kaks peamist tüüpi: recourse factoring ja non-recourse factoring. Recourse factoring tähendab, et müüja võtab endale vastutuse, kui ostja ei tasu arvet õigeaegselt või ei tasu seda üldse. Non-recourse factoring tähendab, et faktor võtab endale vastutuse, kui ostja ei tasu arvet õigeaegselt või ei tasu seda üldse.

Faktooring on kasulik ettevõtetele, kellel on suured arveldusarved ja kes soovivad vältida pikaajalist võlgade sissenõudmist. Faktooringu protsess võimaldab ettevõtetel saada kiiresti raha kätte ning vähendada oma finantsriske.

Faktooringu Eelised ja Piirangud

Faktooring on rahavoogude juhtimise vahend, mis võimaldab ettevõtetel saada kiiret rahastamist müügiarvetele. See võib olla kasulik, kui ettevõttel on vaja kiiret rahastamist, kuid kliendid maksavad arveid hilinemisega. Siin on mõned faktooringu eelised ja piirangud, mida tasub kaaluda.

Faktooringu Eelised

  • Kiire rahastamine: Faktooring võimaldab teil saada kiiret rahastamist müügiarvetele, mis tähendab, et saate raha kätte varem kui siis, kui ootaksite kliendi makset. See võib aidata teil paremini hallata oma rahavoogusid ja vältida rahapuudust.
  • Vähem riski: Faktooring võib vähendada krediidiriski, kuna faktor hindab kliendi maksevõimet enne arve ostmist. See võib aidata teil vältida halbu võlgu ja vähendada oma kahjusid.
  • Vähem halduskoormust: Faktooring võib aidata teil vähendada oma halduskoormust, kuna faktor võtab enda peale arvete jälgimise ja kogumise. See võib säästa teie aega ja ressursse, et saaksite keskenduda oma ettevõtte muudele aspektidele.
  • Rahavoogude juhtimine: Faktooring võib aidata teil paremini hallata oma rahavoogusid, kuna saate raha kätte varem kui siis, kui ootaksite kliendi makset. See võib aidata teil paremini planeerida oma ettevõtte tulevikku ja investeeringuid.

Faktooringu Piirangud

  • Faktooringu tasu: Faktooringu teenustasud võivad olla kõrgemad kui muud rahastamisvõimalused. Faktor võtab endale riski, mistõttu võib faktooringu teenustasu olla kõrgem kui traditsioonilise laenu intressimäär.
  • Discount rate: Faktooringu puhul on oluline arvestada diskontomääraga, mis on faktori teenustasu arvete eest. Diskontomäär võib varieeruda sõltuvalt arve suurusest ja maksetähtajast.
  • Arvete müügipiirangud: Faktor võib kehtestada piiranguid arvete müügile, näiteks minimaalne arve suurus või maksimaalne arvete arv. See võib piirata teie võimalusi müüa arveid faktooringu kaudu.
  • Kliendi heakskiit: Faktooringuga seotud kliendi heakskiit on oluline. Kui teie klient ei nõustu arvete müügiga faktooringu kaudu, ei saa te kasutada faktooringut.

Faktooringu Kasutamine Suurbritannias

Suurbritannias on faktooringu kasutamine üsna levinud, eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete seas. Faktooringu teenuseid pakuvad mitmed pangad ja spetsialiseerunud finantseerimisettevõtted.

Faktooringu kasutamine võimaldab ettevõtetel saada raha kiiremini kui ootamine klientide maksetähtaegade lõpuni. See aitab ettevõtetel paremini hallata oma rahavoogu ja vältida likviidsusprobleeme. Lisaks ei pea ettevõte kulutama aega ja ressursse võlgade sissenõudmisele, kuna faktooringufirma teeb seda nende eest.

Suurbritannias on faktooringu teenused tavaliselt seotud müüginõuetega, kuid on ka võimalik kasutada faktooringut muude finantsinstrumentide, nagu näiteks laenude tagatisena. Faktooringu teenuseid kasutatakse erinevates sektorites, sealhulgas tootmises, jaekaubanduses, teenuste osutamisel ning ekspordis.

Faktooringu teenuseid pakutakse tavaliselt kahe erineva variandina: avatud ja salajane faktooring. Avatud faktooringu korral on müüja ja tema kliendid teadlikud faktooringufirma olemasolust ning müüja vastutab võlgade sissenõudmise eest. Salajase faktooringu korral ei ole müüja kliendid teadlikud faktooringufirma olemasolust ning faktooringufirma vastutab võlgade sissenõudmise eest.

Faktooringu Sõltuvus Äriühingutest

Faktooring on finantseerimisvorm, mis aitab ettevõtetel oma tegevust rahastada. Faktooringu korral loovutab müüja oma arvega seotud nõudeõiguse faktooringu pakkuja ehk faktorile. Faktor maksab müüjale arve summast ettemaksuna osa või kogu summa, vähendades seeläbi müüja rahavoogude seisu.

Faktooring on tihedalt seotud äriühingutega, kuna see annab neile võimaluse oma müügiarvete tasumise protsessi kiirendada. Faktooringu abil saavad ettevõtted oma müügiarved realiseerida kohe pärast arve esitamist, vähendades seeläbi oma sõltuvust ostjate maksetähtaegadest.

Faktooring on eriti kasulik b2b ettevõtetele, kes müüvad kaupu või teenuseid teistele ettevõtetele. Sellistel juhtudel võivad maksetähtajad olla pikad, mis võib mõjutada müüja rahavoogusid ja likviidsust.

Faktooringu korral on võimalik saada raha ettemaksuna enne arve tähtaega, mis võimaldab ettevõtetel oma rahavoogusid paremini planeerida. Samuti vähendab faktooringu kasutamine müüja krediidiriski, kuna faktor vastutab arve tasumise eest.

Kuid faktooringu kasutamisel on ka oma riskid. Kui ostja ei tasu arvet tähtaegselt, võib müüja kannatada kahju. Seetõttu on oluline valida usaldusväärne faktor, kes teavitab müüjat õigeaegselt võimalikest makseprobleemidest. Samuti võib faktooringu kasutamine vähendada müüja võimalust kasutada arveid tagatiseks või krediidiliinina, kuna arved on juba loovutatud faktorile.

Faktooringu Matemaatilised Aspektid

Faktooring on tasu faktorile arvete finantseerimise ehk avansi andmise eest. Intressi arvestatakse selle aja eest, mis jääb müüjale faktooringuavansi kandmise ja arve tasumise vahele. Intressimäära suurus sõltub müüja finantsseisust, tehingu riskitasemest ja valuutast.

Faktooringu matemaatilised aspektid on lihtsad ja selged. Kui müüte arve faktooringufirmale, siis nad maksavad teile selle eest osa arve summast ette. See summa on tavaliselt 80-90% arve summast. Seejärel saab faktooringufirma selle arve eest raha ostjalt, kellele arve väljastati. Kui nad saavad raha, siis nad maksavad teile ülejäänud summa, vähendades sellest oma teenustasu.

Faktooringu teenustasu koosneb kahest osast: tasust, mis arvutatakse arve summalt ja tasust, mis arvutatakse ajalt, mille jooksul faktooringufirma peab ootama, et ostja maksaks arve ära. Need kaks tasu liidetakse kokku ja moodustavad faktooringufirma teenustasu.

Faktooringu tasu arvutamine on lihtne. Kõigepealt arvutatakse tasu arve summalt, kasutades faktooringufirma poolt pakutavat allahindlust. Seejärel arvutatakse tasu ajalt, korrutades arve summaga intressimäära ja ajaperioodi. Need kaks tasu liidetakse kokku ja moodustavad faktooringufirma teenustasu.