RahaGuru.ee

RahaGuru.ee

Õppelaen

sisukaart

Kui soovid õpingute rahastamiseks võtta laenu, siis õppelaen on üks võimalus. Õppelaen on laen, mida saab taotleda igal haridustasemel ja -astmel üks kord õppeaasta jooksul ning see on mõeldud õppemaksu, raamatute, elamiskulude ja muude seotud kulude katmiseks.

Õppelaenu taotlemine on lihtne ja seda saab teha vastavalt õppelaenu tingimustele. Laenusaaja peab olema Eesti kodanik või Eesti Vabariigis pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse alusel viibiv isik ning õpingute kestus õppekava järgi peab olema kuus kalendrikuud või enam.

Õppelaenu taotlemiseks tuleb esitada taotlus vastavale asutusele ning taotluse läbivaatamiseks on vaja esitada ka vajalikud dokumendid. Enne õppelaenu võtmist on oluline tutvuda õppelaenu tingimustega ning arvestada, et laenu tagasimaksmine on vajalik hiljem õpingute lõpetamisel.

Õppelaenu saamiseks on oluline täita kõik nõutavad tingimused ning tagada, et laenu tagasimaksmine on võimalik vastavalt kokkulepitud tingimustele. Kui oled huvitatud õppelaenu võtmisest, siis tutvu kindlasti õppelaenu tingimustega ning esita taotlus vastavale asutusele.

Laenutingimused

Tagatis ja Käendus

Õppelaenu taotlemisel ei ole tagatist vaja. Käendaja olemasolu ei ole samuti kohustuslik, kuid see võib tõsta laenutaotleja võimalusi laenu saada. Käendaja võib olla lähedane sugulane või sõber, kes vastutab laenu tagasimaksmise eest, kui laenutaotleja seda ise ei suuda.

Kui soovid taotleda õppelaenu kinnisvara tagatisel, siis on see võimalik. Sellisel juhul peab laenusaaja esitama laenuandjale kinnisvara hindamisakti. Kinnisvara tagatisel antav laen on tavaliselt suurem kui ilma tagatiseta laen.

Intressimäär ja Kulu

Õppelaenu intressimäär sõltub laenuandjast ja laenusaaja taustast. Intressimäärad võivad olla nii fikseeritud kui ka muutuvad. Fikseeritud intressimääraga laenu puhul on intressimäär laenu perioodi jooksul muutumatu, samas kui muutuva intressimääraga laenu puhul võib intressimäär muutuda vastavalt turutingimustele.

Krediidi kulukuse määr (KKM) on õppelaenu kulude kogusumma, mis sisaldab intressi ja kõiki muid laenuga seotud kulusid. KKM arvutamisel võetakse arvesse ka laenu tagasimaksmise tähtaega ning laenusummat.

Laenusumma ja Laenuperiood

Õppelaenu maksimaalmäär sõltub laenuandjast ja laenusaaja taustast. Laenuandja võib määrata ka laenule piirmäära. Laenuperiood sõltub laenusaaja soovist ja võimalustest. Laenuperiood võib olla kuni 10 aastat. Laenusumma ja laenuperioodi valikul tuleb arvestada, et laenu tagasimakse ei tohiks takistada õpingute lõpetamist.

Lepingutasu võib olla fikseeritud summa või protsendina laenusummast. Lepingutasu makstakse laenuandjale laenulepingu sõlmimisel. Laenulepingus määratakse kindlaks õppelaenu tingimused, lepingu kehtivusaeg, laenusumma, laenuperiood, intressimäär ja krediidi kulukuse määr.

Tagasimaksmine

Õppelaenu võtmisel on oluline arvestada, et laen tuleb tagasi maksta. Tagasimaksmine toimub tavaliselt pärast õpingute lõpetamist. Selles jaotises käsitleme õppelaenu tagasimaksmisega seotud aspekte, sealhulgas maksegraafikut, maksepuhkust ja ajateenistust.

Maksegraafik ja Tagasimakse

Õppelaenu tagasimaksmine toimub annuiteetmaksetena. See tähendab, et tagasimakstav summa koosneb põhiosast ja intressist. Põhiosa tagasimaksmise tähtaeg on 12 kuud pärast õpingute lõpetamist. Kui aga jätkate õpinguid enne 12 kuu möödumist, siis tagasimaksmise tähtaeg edasi ei lükkub. Õpingute katkestamise korral peate laenu tagasi maksma pooleteisekordse õpitud aja jooksul, kuid mitte lühema kui kuuekuulise perioodi ja mitte pikema kui õppekava kestuse ulatuses.

Maksegraafik koostatakse vastavalt laenuvõtja soovile ja võimalustele. Maksegraafiku koostamisel arvestatakse laenu suurust, intressimäära ja laenu tagasimaksmise tähtaega. Maksegraafiku koostamisel on soovitatav arvestada ka võimalike ootamatute kuludega, nagu näiteks viivis, leppetrahv jne.

Maksepuhkus ja Ajateenistus

Maksepuhkust on võimalik taotleda siis, kui laenuvõtja satub ajutiselt raskesse majanduslikku olukorda. Maksepuhkuse ajal tuleb maksta ainult intressi, põhiosa tagasimaksmine peatub. Maksepuhkust on võimalik taotleda kuni 12 kuuks.

Ajateenistuse ajal peatub õppelaenu tagasimaksmine. Ajateenistuse ajal ei teki ka intressi tasumise kohustust laenusaajal. Kui laenusaaja naaseb ajateenistusest, jätkub tagasimaksmine vastavalt maksegraafikule.

Laenuandjad

Kui oled huvitatud õppelaenu võtmisest, siis on oluline teada, millised laenuandjad seda teenust pakuvad. Allpool on toodud mõned Eesti krediidiasutused, mis pakuvad õppelaenu.

LHV

LHV Pank pakub õppelaenu, mis on mõeldud kõrgkooli- ja ülikooliõpingute finantseerimiseks. Laenu saamiseks pead olema vähemalt 18-aastane ja Eesti kodanik või elama Eestis alaliselt. Laenu summa võib ulatuda kuni 10 000 euroni ja tagasimakseperiood kuni 10 aastat. Laenuintress on fikseeritud ja sõltub valitud tagasimakseperioodist.

Swedbank

Swedbank pakub õppelaenu, mis on mõeldud kõrgkooli- ja ülikooliõpingute finantseerimiseks. Laenu saamiseks pead olema vähemalt 18-aastane ja Eesti kodanik või elama Eestis alaliselt. Laenu summa võib ulatuda kuni 10 000 euroni ja tagasimakseperiood kuni 10 aastat. Laenuintress on fikseeritud ja sõltub valitud tagasimakseperioodist.

SEB

SEB pakub riigi tagatud õppelaenu, mis on mõeldud kõrgkooli- ja ülikooliõpingute finantseerimiseks. Laenu saamiseks pead olema vähemalt 18-aastane ja Eesti kodanik või elama Eestis alaliselt. Laenu summa võib ulatuda kuni 320 eurot kuus ja tagasimakseperiood kuni 15 aastat. Laenuintress on fikseeritud ja sõltub valitud tagasimakseperioodist.

Õppelaenu Saajad

Kui soovid taotleda õppelaenu, siis on oluline teada, millistel tingimustel sul on õigus seda teha. Järgnevalt on toodud kolm kategooriat, kellel on õigus taotleda õppelaenu.

Eesti Kodanikud

Kui oled Eesti kodanik, siis on sul õigus taotleda õppelaenu kõigil haridustasemetel ja -astmetel. Laenu saamiseks pead olema vähemalt 18-aastane ja sul peab olema kehtiv isikut tõendav dokument. Lisaks tuleb esitada ka tõend õppimise kohta. Õppelaenu suurus sõltub sinu sissetulekust ja haridustasemest. Kui sinu netosissetulek on alla 1,5-kordse töötasu alammäära, siis on sul õigus taotleda õppelaenu suuruses kuni 192 eurot kuus.

Elamisloa Omajad

Kui sul on kehtiv elamisluba või alaline elamisõigus Eestis, siis on sul õigus taotleda õppelaenu kõigil haridustasemetel ja -astmetel. Laenu saamiseks pead olema vähemalt 18-aastane ja sul peab olema kehtiv isikut tõendav dokument. Lisaks tuleb esitada ka tõend õppimise kohta. Õppelaenu suurus sõltub sinu sissetulekust ja haridustasemest. Kui sinu netosissetulek on alla 1,5-kordse töötasu alammäära, siis on sul õigus taotleda õppelaenu suuruses kuni 192 eurot kuus.

Välisriigi Õppeasutuse Õpilased

Kui õpid välisriigi õppeasutuses, siis on sul õigus taotleda õppelaenu. Laenu saamiseks pead olema Eesti kodanik või omama kehtivat elamisluba või alalist elamisõigust Eestis. Lisaks tuleb esitada ka tõend õppimise kohta. Õppelaenu suurus sõltub sinu sissetulekust ja haridustasemest. Kui sinu netosissetulek on alla 1,5-kordse töötasu alammäära, siis on sul õigus taotleda õppelaenu suuruses kuni 192 eurot kuus.

Muud Küsimused

Kui oled võtnud õppelaenu, siis võib tekkida mitmeid küsimusi seoses laenuga. Alljärgnevalt on toodud mõned küsimused, mis võivad tekkida ja vastused neile.

Mis juhtub õppelaenuga, kui sured?

Kui laenusaaja sureb, siis kustutatakse õppelaen. Laenusaaja käendajatelt ei nõuta õppelaenuga seotud kohustuste täitmist.

Kas õppelaenu saab kindlustada?

Jah, õppelaenu on võimalik kindlustada. Kindlustuspoliis kaitseb laenuvõtjat ootamatute sündmuste eest, mis võivad takistada laenumaksete tasumist.

Kas õppelaenuga saab katta ka elamiskulusid?

Jah, õppelaenu võib kasutada ka elamiskulude katmiseks. Laenu saab kasutada näiteks üüri, kommunaalkulude, toidu ja muude igapäevakulude katmiseks.

Kas õppelaenuga saab katta ka õppemaksu?

Jah, õppelaenu saab kasutada ka õppemaksu katmiseks. Laenu saab kasutada nii Eestis kui ka välismaal õppimiseks.

Kuidas toimub kinnisvara hindamine õppelaenu taotlemisel?

Kui soovid võtta õppelaenu tagatisel, siis tuleb kinnisvara hindamine teostada enne laenu väljastamist. Hindamise kulud tuleb kanda laenuvõtjal.

Kas õppelaenu saab võtta ka väikelaenuna?

Jah, õppelaenu on võimalik võtta ka väikelaenuna. Väikelaenu puhul on laenusumma väiksem ning tagasimaksetähtaeg lühem kui tavalise õppelaenu puhul.

Mis juhtub, kui õppelaenuga seotud nõue läheb kohtutäiturile?

Kui õppelaenuga seotud nõue läheb kohtutäiturile, siis võib see kaasa tuua täiendavaid kulutusi ning maksehäirete registreerimise. Seetõttu on oluline õigeaegselt laenumaksete tasumisega tegeleda ning vajadusel võtta ühendust laenuandjaga.